Frantzen, Ranveig Johanna

Frantzen, Ranveig Johanna (1901-1981)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Bergen 1961-1965
Ansiennitet:
1 år, 315 dagar

Gå til biletgalleri

Frantzen, Ranveig Johanna har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 30.01.1901 i Bergen, Hordaland
 • Død 01.02.1981
 • Dotter av havnearbeider Johannes Grønhaug (1879-1961) og Ragnhild Sjursen (1881-1962)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1961 - 1965, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 11.01.1954-22.01.1955 for Nils Langhelle.
 • Møtte fast som representant 02.01.1958-10.01.1958 for Kjell Gjøstein Aabrek.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 22.01.1955
  Medlem, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 22.01.1955

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i organisasjons- og kommunalkunnskap på Arbeidernes kveldsskole 1939
 • Kurs i organisasjons- og kommunalkunnskap på Arbeidernes kveldsskole 1949

Yrke

 • Husmor

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bergen Bystyre 1945-1947, 1947-1949
 • Medlem Bergen Formannskap 1949-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlege verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Bergen 1942-1952
 • Medlem Styret for Bergen Lysverker 1952-1956
 • Formann Daghjemsutvalget, Bergen 1952-1956

Tillitsverv i parti

 • Formann Bergen kvinneutvalg av Det norske Arbeiderparti 1938-1940, 1945-1947

Tillitsverv i organisasjonar

 • Barneleder IOGT 1939-1948