Holsen, Ragnhild

Holsen, Ragnhild (1932-2017)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
2 år, 31 dagar

Gå til biletgalleri

Holsen, Ragnhild har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 20.12.1932 i Ålesund, Møre og Romsdal
 • Død 11.08.2017
 • Dotter av fotograf Nils Bernhard Hernes (1903-1972) og vaskehjelp Nicka Haugen (1890-1982)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 11.01.1978-08.10.1979 for Hallvard Bakke.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1977-81

  Medlem, Justiskomiteen, 18.01.1978 - 08.10.1979

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1947
 • Handelskurs 1948
 • Diverse AOF-kurser i språk og politikk 1965-1975

Yrke

 • Kontordame 1948-1953
 • Sentralborddame i Bergens Arbeiderblad 1965-1967
 • Selvstendig næringsdrivende 1970-1973
 • Kantinebestyrer i Hordaland fylkeskommune 1975-1989
 • Fullmektig 1 resepsjonsmedarbeider i Hordaland fylkeskommune 1989-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 1967-1971
 • Varamedlem Bergen Formannskap 1971-1975, 1975-1979

Offentlege verv

 • Varamedlem Skolestyret, Bergen 1967-1971
 • Formann Sosialstyret, Fyllingsdalen 1971-1975
 • Formann Barnevernsnemnda, Fyllingsdalen 1971-1975
 • Medlem Sosialstyret, Bergen 1971-1975
 • Medlem Helserådet, Bergen 1975-1979
 • Medlem Rådet for NORAD 1977-1984
 • Medlem Jernbanerådet 1977-1980
 • Medlem Styret for Diakonissehjemmets Sykehus, Haraldsplass 1979-1997
 • Domsmann Byretten, Bergen 1980-1999
 • Nestleder Folketrygdfondet - 3. fondsstyre, Bergen 1980-1990
 • Medlem Skjønnsmannsutvalget, Hordaland 1980-1995
 • Medlem Rådet for Norges Statsbaner - Jernbanerådet 1980-1989
 • Medlem Skattetakstkommisjonen 1980-1988
 • Medlem Statens husmorferieutvalg 1980
 • Nestleder Overligningsnemnda, Bergen 1983-1999

Tillitsverv i parti

 • Medlem Representantskapet i Bergen Arbeiderparti 1964-1974
 • Formann Bergen Arbeiderpartis kvinneutvalg 1969-1972
 • Medlem Styret for Bergen Arbeiderparti 1970-1973
 • Vararepresentant Arbeiderpartiets landsstyre 1971-1975, 1977-1981
 • Nestformann Bergen Arbeiderparti 1973-1975
 • Formann Hordaland Arbeiderpartis kvinneutvalg 1973-1980
 • Medlem Hordaland Arbeiderpartis fylkesstyre 1973-1982

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Norsk Kommuneforbund, distriktsstyret Hordaland 1980-1995
 • Nestleder Hordaland fylkeskommunale forening N.K.F. 1993-1998