Bruu, Reidar

Bruu, Reidar (1903-1989)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
15 år, 264 dagar

Gå til biletgalleri

Bruu, Reidar har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 11.09.1903 i Kristiania, Oslo
 • Død 02.11.1989
 • Son av kjøpmann Aksel Sigurd Bruu (1869-1950) og Inger Mathilde Holm (1881-1975)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 13 for Oslo, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 9 for Oslo, 1965 - 1969, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Justiskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Samferdselskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Nestformann, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1965 - 30.09.1965

  1965-69

  Nestformann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 06.06.1967 - 30.09.1969

Medlemskap i delegasjonar

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 23.05.1966
  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 23.05.1966 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo handelsgymnasium 1921
 • Krigsskolens nederste avdeling 1922
 • Praktisk utdannelse Tyskland 1924
 • Praktisk utdannelse England 1926

Yrke

 • Ansatt hos Brødrene Bruu, Oslo 1923
 • Medinnehaver av firmaet Brødrene Bruu frå 1926

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1951-1955

Offentlege verv

 • Medlem Rådet for Norsk Folkemuseum 1956-1963
 • Medlem Styret for Fondet for hjelp til underutviklede land Indiafondet 1958-1962
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1961-1969
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1961-1969
 • Medlem NORAD's råd 1962-1972
 • Medlem Styret for Norsk Folkemuseum 1963-1973
 • Formann Fagstyret for India-prosjektet 1966-1972
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets råd 1968-1972
 • Formann Styret for Televerket 1969-1973
 • Formann Styret for Den Norske Opera 1969-1975

Tillitsverv i parti

 • Medlem Oslo Høyres hovedstyre 1952-1959
 • Medlem Oslo Høyres arbeidsutvalg 1952-1959
 • Medlem Høyres landsstyre 1958-1969

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Manufakturkjøpmennenes landsforening 1948-1952
 • Viseformann Idrettslaget "Koll" 1949-1951
 • Formann Manufakturkjøpmennenes landsforening 1952-1955
 • Medlem Klagenemnda for Handel og Industri 1953-1955
 • Formann Tekstilbransjens fellesutvalg 1953
 • Medlem Oslo Handelsstands Forenings 50 manns utvalg 1953-1973
 • Medlem Styret og arbeidsutvalg i Norges Handelstands Forbund 1954-1957
 • Medlem Styret i Oslo og Omegns Vernelag 1954-1967
 • Formann Norges Kjøpmannsforbund 1954-1957
 • Formann Nordisk Textil Union 1955
 • Formann Tekstilbransjens fellesutvalg 1955
 • Medlem Styret og arbeidsutvalg i Norges Handelstands Forbunds Forsknings- og Oplysningsfond 1956-1957

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norske Merkantile Forsikringsaktieselskap 1955-1967
 • Medlem Styret for Norske Kjøbmænd Forsikringsaktieselskap 1955-1967
 • Medlem Styret for Norsk forsikringsselskap Pallas A/S 1964-1971