Lunder, Rolf

Lunder, Rolf (1908-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Akershus 1950-1953

Gå til biletgalleri

Lunder, Rolf har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 19.05.1908
  • Død 27.01.1997

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 5 for Akershus, 1950 - 1953, A.