Greibrokk, Sigrid

Greibrokk, Sigrid (1901-1980)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Aust-Agder 1945-1949

Gå til biletgalleri

Greibrokk, Sigrid har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 01.09.1901
  • Død 06.04.1980

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1945 - 1949, V.