Haave, Sigmund P.

Haave, Sigmund P. (1916-2001)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Troms 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 21 dagar

Gå til biletgalleri

Haave, Sigmund P. har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 24.08.1916
  • Død 05.06.2001

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Troms, 1965 - 1969, V.

Verv

Offentlege verv

  • Medlem Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene, 1980-1984