Lindebrække, Sjur

Lindebrække, Sjur (1909-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
8 år, 38 dagar

Gå til biletgalleri

Lindebrække, Sjur har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 06.04.1909 i Voss, Hordaland
 • Død 01.10.1998
 • Son av fylkesmann Gjert Lindebrække (1879-1960) og husmor Ida Bessesen Lie (1881-1944)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Bergen, 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 4 for Bergen, 1950 - 1953, H.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1945-49

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 23.01.1950 - 04.10.1952
  Nestformann, Finans- og tollkomiteen, 04.10.1952 - 10.01.1954

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité til behandling av forskjellige industrisaker, 24.06.1946 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjonar

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1950-53

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1927
 • Cand.jur. 1931
 • Studiereiser Frankrike 1935
 • Studiereiser England 1937
 • Dr.juris. 1948

Yrke

 • Dommerfullmektig i Nordfjord 1932-1933
 • Universitetsstipendiat i rettsvitenskap 1933-1936
 • Ansatt i Bergens Privatbank (senere Bergen Bank) frå 1936
 • Soussjef i Bergens Privatbank 1940-1945
 • Banksjef i Bergens Privatbank 1945
 • Sjef for Erstatningsdirektoratet 1945-1946 (permisjon fra banken)
 • Banksjef i Bergens Privatbank 1946-1959
 • Administrerende direktør i Bergens Privatbank 1959-1968

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden 1960

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Statens penge- og finansråd 1945-1947
 • Medlem Styret for A/S Vaksdal mølle 1945-1955
 • Medlem Krigsskadekomiteen 1945-1946
 • Medlem Samarbeidsnemnda 1954-1965
 • Medlem Nobelkomiteen 1976-1981

Tillitsverv i parti

 • Viseformann Høyre 1950-1954
 • Medlem Høyres landsstyre 1950-1982
 • Medlem Sentralstyret i Høire frå 1954
 • Formann Høyre 1962-1970
 • Formann Høyres politiske råd 1971-1981
 • Medlem Sentralstyret i Høyre frå 1974

Tillitsverv i organisasjonar

 • Formann Styret i Den Norske bankforening 1954-1960
 • Medlem Styret i Den Norske bankforening
 • Æresmedlem De Kongelige Videnskabers Selskab

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Hygea Bergen 1945-1973
 • Medlem Styret for Bergen Privatbank 1945-1959
 • Formann Styret for Bergen Privatbank 1960-1965
 • Medlem Representantskapet for Forsikringsselskapet Vesta 1964-1973
 • Formann Bedriftsforsamlingen i A/S Hansa Bryggeri 1970-1979
 • Medlem Styret i Chr. Michelsens Fond til 1980
 • Medlem Styret i Chr. Michelsens Institutt til 1980
 • Medlem Representantskapet for Aksjeselskapet Investa til 1980
 • Medlem Styret for Forsikringsselskapet Vesta til 1963
 • Medlem Styret for Verdens Gang

Litteratur

 • Lindebrække, Sjur: Oversikt over erstatningsretten, Oslo 1935
 • Lindebrække, Sjur: Oversikt over negotiable dokumenter og andre omsetningspapirer, Oslo 1939
 • Lindebrække, Sjur: Eiendomsrettens overgang ved frivillig overdragelse av løsøre, 1940
 • Lindebrække, Sjur: Rembursretten, Bergen 1943
 • Lindebrække, Sjur: Eiendomsrett og konkursbeslag, Bergen 1946
 • Lindebrække, Sjur: Til ettertanke. Mål og midler i næringspolitikken, Oslo 1947
 • Lindebrække, Sjur: Tillit og tillitspolitikk, Oslo 1953
 • Lindebrække, Sjur: Kapitalbehov, kredittrestriksjoner og forretningsbankenes utlånspolitikk, 1958
 • Lindebrække, Sjur: Norsk Høirepresse (1935-1960), Oslo 1960
 • Lindebrække, Sjur: Politiske alternativer, Oslo 1961
 • Lindebrække, Sjur: Ved et tideverv, Oslo 1965
 • Lindebrække, Sjur: Samfunn i samarbeid, Oslo 1969
 • Tillit og kontakt. Festskrift til Sjur Lindebrække på 60-årsdagen 6. april 1969, Oslo 1969
 • Lindebrække, Sjur: Veien videre. Et konservativt utsyn, Oslo 1973
 • Lindebrække, Sjur: Tro og tillit. Personlige og politiske erindringer, Oslo 1983