Nybø, Sverre Bernhard

Nybø, Sverre Bernhard (1903-1976)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Møre og Romsdal 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 264 dagar

Gå til biletgalleri

Nybø, Sverre Bernhard har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 24.11.1903 i Kristiania, Oslo
 • Død 04.09.1976
 • Son av prost Reiel Andreas Nybø (1869-1938) og Inga Alette Jensen (1874-1944)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 8 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 6 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 7 for Møre og Romsdal, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1961-65

  Midlertidig visesekretær, Stortinget, 15.10.1962 - 15.12.1962

  1969-73

  Midlertidig president, Stortinget, 17.11.1969 - 29.11.1969

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1954-57

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1969 - 30.09.1969

  1969-73

  Formann, Fullmaktskomiteen, 01.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 24.03.1971
  Formann, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 24.03.1971 - 19.10.1972
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 19.10.1972 - 30.09.1973
  Formann, Den forberedende fullmaktskomité, 06.06.1973 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjonar

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969
  Delegat, FNs generalforsamling, 1966 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1965-69

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 01.10.1967

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsgymnas 1921
 • Student 1924
 • Cand.theol., Menighetsfakultetet 1929
 • Praktikum 1930

Yrke

 • Hjelpeprest i Selje 1930-1936
 • Konstituert sogneprest 1936-1938
 • Sogneprest i Vanylven 1939-1974
 • Prost i Sunnmøre prosti 1964-1974

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1959

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Vanylven Kommunestyre 1945-1945, 1959-1961
 • Varaordfører Vanylven Kommunestyre 1947-1950
 • Medlem Vanylven Formannskap 1950-1951
 • Medlem Vanylven Kommunestyre 1951-1955, 1961-1963

Offentlege verv

 • Formann Skolestyret, Vanylven 1939-1941
 • Medlem Fattigstyret, Vanylven 1939-1954
 • Medlem Vanylven vergeråd 1939-1954
 • Formann Byggekomiteen for gjenreisingen av St. Jetmunds kirken på Åheim 1942-1957
 • Medlem Skolestyret, Vanylven 1945-1954
 • Varamedlem Styret for Indiafondet 1961-1963
 • Formann Utvalg oppnevnt i 1964 av Norsk utviklingshjelp til opprettelse av maskinist- og navigasjonsskole i Ghana 1964-1971

Tillitsverv i parti

 • Medlem Høyres programkomité 1952-1953, 1958-1967
 • Varamedlem Høyres programkomité 1954-1958
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Høyre frå 1957
 • Medlem Høyres landsstyre 1959-1970
 • Vararemedlem Høyres sentralstyre 1962-1970
 • Formann Høyres fiskeriutvalg for Møre og Romsdal 1965-1966

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Representantskapet i Den norske sjømannsmisjon 1953-1965
 • Formann Styret for Sunnmøre krets av Den norske sjømannsmisjon 1958-1963
 • Medlem Frimurerordenen Den Norske Store Landloge X grad
 • Formann og medlem Styret for Selje lokallag av Norges Kristelige Ungdomsforbund

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Aaheim Sparebank 1942-1946
 • Medlem Styret for Aaheim Sparebank 1942-1946
 • Formann Styret for L/L Aaheim kraftlag 1943-1953
 • Formann Styret for Sammenslutning av kraftlag i Søre Sunnmøre frå 1946
 • Formann L/L Søre Sunnmøre kraftlag 1946-1972
 • Formann L/L Gjerdsvik kraftlag 1952-1965
 • Medlem Styret for Vestlandske Kraftsamband 1954-1963
 • Medlem Representantskapet for A/S Tussa kraft 1955-1968
 • Viseformann Representantskapet for A/S Olivin 1967-1975
 • Medlem Styret for Åheim Vannverk
 • Formann Styret for Åheim Vannverk

Litteratur

 • Christie, Elisabeth (red.): Prestegardsliv, b. III