Berntsen, Thorbjørn

Berntsen, Thorbjørn (1935-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
26 år, 5 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 13.04.1935 i Oslo, Oslo
 • Son av sjåfør Hans Bertrand Berntsen (1911-1988) og husmor og butikkansatt Anna Mathilde Halvorsen (1914-1983)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 7 for Oslo, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 3 for Oslo, 1993 - 1997, A.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 17.03.1971-18.10.1972 for Trygve Bratteli.
 • Møtte fast som representant 16.10.1973-15.01.1976 for Trygve Bratteli.
 • Møtte fast som representant 15.01.1976-30.09.1977 for Knut Frydenlund.
 • Medlem av regjeringa 03.11.1990-30.09.1993, Anne Aakervik møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 01.10.1993-25.10.1996, Inger Lise Husøy møtte som representant.
 • Medlem av regjeringa 25.10.1996-30.09.1997, Rune E. Kristiansen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1969-73

  Medlem, Industrikomiteen, 24.03.1971 - 18.10.1972

  1973-77

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 27.05.1986
  Nestleder, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 27.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 23.10.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Varamedlem, Valgkomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990
  Leder, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 03.11.1990

Medlemskap i spesialkomitear, interne styre og utval, m.m.

 • 1985-89

  Medlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjonar

 • 1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 1978 -

  1981-85

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 03.11.1990

Medlemskap i gruppestyre

 • 1973-77

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 16.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 09.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1989 - 03.11.1990

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Miljøverndepartementet, 03.11.1990 - 25.10.1996
  Statsråd, Miljøverndepartementet, 25.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Framhaldsskole 1950-1951
 • Lærlingeskole 1952-1954
 • Befalsskole 1955-1956
 • Diverse kurs innenlands og utenlands i fagbevegelsen 1959-1967

Lærlingepraksis

 • Lærlingutdannelse som skipsrørlegger 1951-1955

Fagbrev

 • Fagbrev som skipsrørlegger 1955

Yrke

 • Skipsrørlegger Akers mekaniske verksted/Akers Verft 1951-1966

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Polarstatuetten i Tromsø 1999
 • Den norske friluftsprisen for 2004 2004

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Styret for Konsultativ komite for næringslivet/Næringsutvalget, Oslo 1969-1983
 • Medlem Underutvalg under Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen angående Industridepartementets arbeidsområde m m 1978-1980
 • Medlem Hovedkomiteen for lokalforvaltningen 1980
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om miljø- og utvikling UNCED 1992
 • Medlem Delegasjon til FNs konferanse om oppfølging av Rio-konferansen, New York 1997
 • Nestleder Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1998-2002
 • Nestformann og formann Styret for Konsultativ komite for næringslivet/Næringsutvalget, Oslo (en del av årene)

Tillitsverv i parti

 • Medlem Representantskapet for Oslo A 1962-1982
 • Medlem Styret for Oslo A 1965-1966
 • Vararepresentant DNAs sentralstyre 1965-1969, 1983-1985
 • Formann Oslo A 1976-1982
 • Nestleder DNA 1989-1992
 • Leder A's næringsutvalg 1989-1989
 • Leder Havneutvalget og en rekke andre utvalg under Oslo A 2000-2001
 • Æresmedlem Arbeiderpartiet 2015-2015

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestformann fagforeningsklubben ved Akers Verft 1961
 • Formann fagforeningsklubben ved Akers Verft 1962-1964
 • Formann Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund, avdeling l, Oslo 1965-1966
 • Nestformann fagforeningsklubben ved Akers Verft 1965-1966
 • Opplysningssekretær Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund 1966-1973

Andre administrative verv

 • Medlem Regnskogfondet 1997-2001
 • Medlem Representantskapet for World Wildlife Fund (WWF) 1997-1999
 • Leder Styret for LOOP-Stiftelsen for kildesortering og gjenvinning 2000-2006

Litteratur

 • En rekke bøker om politikk, naturnvern og miljøspørsmål
 • En lang rekke foredrag og notater som er distribuert på større konferanser og seminarer
 • Berntsen, Thorbjørn: Atomvåpen og usikkerhetspolitikk, Tiden Oslo 1980
 • Berntsen, Thorbjørn: Klar tale. Fra dokk til ting, Oslo 1988
 • Dahl, Tor Edvin: "Bygutten som var fra landet" (intervju med Torbjørn Berntsen), i Tor Edvin Dahl: Oslo - barndommens by, Gyldendal Oslo 2000
 • Hansen, Trond, Stein Bjørge, Yngve Hågensen og Thorbjørn Berntsen: Stemmer fra jernalderen, Schibsted Oslo 2005