Knudsen, Thor

Knudsen, Thor (1927-2006)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Vestfold 1985-1989
Ansiennitet:
12 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Knudsen, Thor har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 30.05.1927 i Tønsberg, Vestfold
 • Død 10.01.2006
 • Son av kommunearbeider Sigurd Knudsen (1890-1965) og husmor Anna Mathilde Kristine Dehnes (1889-1957)

Stortingsperiodar

 • Representant nr 4 for Vestfold, 1977 - 1981, H.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1985 - 1989, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1981-85

  President, Lagtinget, 08.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  President, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1977-81

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Forsvarskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Nestleder, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjonar

 • 1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1982 - 1984

  1985-89

  Leder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

Medlemskap i gruppestyre

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Forsvarsdepartementet, 26.01.1970 - 31.01.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1947
 • Pressekurs i Tysklandsbrigaden 1948-1949 (i tilknytning til oppgaven som redaktør av garnisonsavisen "Nytt land")
 • Pressekurs i forbindelse med Journalistakademiets avslutning 1954

Lærlingepraksis

 • Journalistlærling i Tønsberg Blad 1947-1949

Yrke

 • Presseoffiser (vernepliktig kaptein) under flere store feltøvelser i 1950- og 1960-årene
 • Journalist i Tønsberg Blad 1949-1956
 • Stortingsmedarbeider i Høyres Pressebyrå 1956-1958
 • Redaksjonssekretær i Høyres Pressebyrå 1958-1968
 • Politisk redaktør i Høyres Pressebyrå 1968-1970
 • Pressemedarbeider ved den norske FN-delegasjon i New York 1969
 • Redaktør i Sandefjords Blad 1971-1977 (permisjon 1977-84)

Medaljar og utmerkingar m.m.

 • Deltakermedaljen i den norske Tysklandsbrigaden 1948
 • Olav Vs jubileumsmedalje 1982
 • Norges Forsvarsforenings hederstegn 1995
 • Æresmedlem Norges Forsvarsforening 1997
 • Kongens fortjenstmedalje i gull 2001
 • Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner 2002

Verv

Offentlege verv

 • Medlem Skolestyret, Oslo 1968-1970
 • Medlem Delegasjon til KSSE-konferansen, Beograd 1977
 • Medlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1978-1989
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1978-1982
 • Medlem Delegasjon til KSSE-konferansen, Madrid 1981
 • Medlem Delegasjon til KSSE-konferansen, Stockholm 1985
 • Medlem spesialkomité nedsatt av Den nordatlantiske forsamling med instilling om "NATO in the 1990's: Redefining the Transatlantic Bargain" 1987-1988 (norsk representant)
 • Medlem Komite til å forberede 50-årsdagen for frigjøringen 8. mai 1995 (Frigjøringskomiteen) 1992-1995
 • Medlem Styre for fond for informasjon om krigstiden i Norge 1995-2001

Tillitsverv i parti

 • Redaksjonssekretær Kontaktutvalget for Høyres Næringspolitiske Revy 1961-1970
 • Formann Vestfold Høyres politiske utvalg 1973-1980
 • Medlem Styret for Vestfold Høyre 1973-1989
 • Medlem Høyres kirke/stat-utvalg 1974-1976
 • Formann Høyres befalsutvalg 1979-1980
 • Talsmann for Høyres forsvarspolitikk 1981-1989
 • Medlem Høyres sentralstyre 1981-1989
 • Formann Høyres Europapolitiske utvalg 1983-1985
 • Formann Høyres eksamneskommisjon for sekretæreksamen 1983-1985

Tillitsverv i organisasjonar

 • Nestformann Vestfold Journalistklubb 1952-1954
 • Medlem Styret i Vestfold konservative presseklubb 1971-1977
 • Medlem Styret i Den konservative presses forening 1971-1977
 • Medlem Styret i Folk og Forsvar 1971-1980
 • Medlem Styret i Sandefjord riksmålsforening 1974-1977
 • Nestformann Sandefjord forsvarsforening 1975-1981
 • President Sandefjord Rotaryklubb 1975-1976
 • Formann Vestfold, Telemark og Buskerud redaktørforening 1976-1977
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1977-1989
 • Formann Folk og Forsvar 1980-1991
 • Medlem Europabevegelsens sikkerhetspolitiske utvalg 1987-1988
 • President Norges Forsvarsforening 1989-1995
 • Medlem Styret i Sandefjord riksmålsforening frå 1999

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i NTB 1971-1980

Litteratur

 • En del brosjyremateriell for Høyre
 • Flere årbøker om Høyres stortingsgruppes arbeide, 1957-65
 • Dittmann, Erling (red.): Slottsfjellskolen og vi som gikk der, Cicero Tønsberg 1982
 • 50-års jubileumsskrift for Sandar yrkesskole (redaktør), 1991
 • Breidlid, Olav og Bjørkevik, Ernst Olav: De norske styrker i Tyskland 1947-1953 : fra okkupasjon til forsvar av tysk jord, Elanders forlag Oslo 1996