Stange, Thomas Wegner

Stange, Thomas Wegner (1905-1970)

Parti:
Venstre
Sist innvald som vararepresentant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 126 dagar

Gå til biletgalleri

Stange, Thomas Wegner har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 16.07.1905 i Torvastad, Rogaland
 • Død 21.07.1970
 • Son av gårdbruker og banksjef Jon Bendik Stange (1873-1947) og Laura Ryan (1871-1967)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1954 - 1957, V.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole
 • Landbruksskole

Yrke

 • Gårdbruker
 • Organist i Torvastad Kirke 1934-1970

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Torvastad Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959
 • Ordfører Torvastad Kommunestyre 1959-1963, 1963-1964
 • Ordfører Åkra Kommunestyre 1965-1967
 • Ordfører Karmøy Kommunestyre 1967-1969
 • Medlem Karmøy Kommunestyre 1969-1970

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1965-1967
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1967-1970

Offentlege verv

 • Formann Klagenemnd for Trygdekassa, Torvastad 1933-1942
 • Varaformann Edruskapsnemnda 1939-1944
 • Formann Fattigstyret 1942-1945
 • Varamedlem Dyrevernsnemnda 1946-1948
 • Varamedlem Samferdselsnemnda 1948-1960
 • Medlem Revisjonsnemnda 1952-1959
 • Medlem Uførhetstrygdnemnda 1954-1956
 • Medlem Tomteutvalget, Karmøy 1965-1970
 • Medlem Utvalg for sosiale formål 1965-1970
 • Medlem Regionplanrådet 1965-1970
 • Medlem Generalplanutvalget 1968-1970

Tillitsverv i parti

 • Fylkessekretær Rogaland Venstre 1948-1956

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Tempelridderordenen Haugesund 1959-1970

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Haugesund Avis 1953-1970
 • Fylkesinspektør Livstrygdelaget Andvake 1957-1959