Strand, Tove

Strand, Tove (1946-)

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 29.09.1946 i Kongsvinger, Hedmark
 • Dotter av ligningssjef og rådmann Norvald Strand (1920-1988) og hjelpepleier Svanhild Lundhaug (1927-)

Stortingsperiodar

Medlemskap i regjering

 • Personlig sekretær, Handels- og skipsfartsdepartementet, 1976 - 1978
  Personlig sekretær, Finans- og tolldepartementet, 1979 - 1981
  Statssekretær, Finans- og tolldepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Statsråd, Sosialdepartementet, 09.05.1986 - 16.10.1989
  Statsråd, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, 03.11.1990 - 04.09.1992

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1966
 • Cand.oecon., Universitetet i Oslo 1971

Yrke

 • Saksbehandler i Finansdepartementet 1971-1976 (permisjon fra 1976)
 • Byråsjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1978 (permisjon fra 1979)
 • Byråsjef i Forbruker- og administrasjonsdepartementet 1981-1982 (tilbake fra permisjon)
 • Avdelingsdirektør ved Rikshospitalet 1982-1986 (permisjon fra 1986)
 • Prosjektleder BI 1989-1990
 • Spesialrådgiver ved Handelshøyskolen BI 1992-1993
 • Områdedirektør Norges forkningsråd med ansvar for miljø, utvikling og forskning 1993-1996
 • Direktør i Norad 1997-2005
 • Direktør ved Ullevål universitetssykehus frå 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1971-1975, 1987-1991

Offentlege verv

 • Medlem Oslo Lysverkers styre 1971-1975
 • Medlem Regionplanrådet for Oslo og Akershus 1971-1979
 • Medlem Barnehagenemnda, Oslo 1971-1975
 • Medlem Rådet for Industriøkonomisk Institutt 1975-1981
 • Medlem Stortingets kontrollkomite for Norges Bank 1978-1985
 • Medlem Renteutvalget av 1978 frå 1978
 • Medlem Styret for Næringsøkonomisk institutt, 1980
 • Medlem Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge, 1980
 • Varamedlem Styret for Rikshospitalets apotek 1983-1987
 • Varamedlem Norges Banks Hovedstyre 1984-1986
 • Medlem Statens lønnsutvalg 1984-1986
 • Medlem Norges Banks Hovedstyre 1990-1999
 • Medlem Kulturkomiteen, Oslo 1990-1991
 • Leder Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt 1990-1991
 • Leder Det kriminalitetsforebyggende råd 1996-1999
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1996-1997
 • Medlem Granskingsutvalget for å kartlegge de faktiske forhold i Lillehammer-saken 1998-2000
 • Medlem Styret for Norges Idrettshøgskole 2009-2013
 • Medlem Utvalg for gjennomgang av tros- og livssynspolitikken frå 2010

Tillitsverv i parti

 • Leder Kongsvinger AUF 1963-1966
 • Medlem Styret for AUF i Oslo 1968-1970
 • Leder Stovner Arbeiderlag 1972-1980
 • Medlem Representantskapet i Oslo AP 1972-1980
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1975-1979
 • Medlem Arbeiderpartiets økonomiske utvalg 1979-1986
 • Leder Kvinneutvalget 1984-1987

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Norges Idrettsforbund 1984-1987
 • Medlem Styret i Norges Håndballforbund (NHF) 1993-1995
 • Nestleder "Sosialdemokrater mot EU" (SME) 1993-1994
 • 1. visepresident Norges Idrettsforbund (NIF) 1994-1999
 • Medlem Direksjonen for Selskapet for Norges Vel 1995-1997
 • Medlem Rådet for Til idrettens fremme 1995-1999
 • Medlem Styret for Crossculture frå 2006
 • Leder Kronprinsparets Humanitære Fond frå 2006
 • Medlem Styret for International Development Law Organization (IDLO) 2007
 • Medlem Styret for Arbeidsgiverforeningen Spekter frå 2007

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Universitetsforlaget 1982-1985
 • Medlem Styret for Tyrilikollektivet 1989-1997
 • Medlem Ressursgruppe for Nadheim 1990-1995
 • Medlem Rådet for Solstrandprogrammet 1993-1996