Holtan-Hartwig, Tor

Holtan-Hartwig, Tor (1927-2013)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvald som vararepresentant for
Oslo 1969-1973

Gå til biletgalleri

Holtan-Hartwig, Tor har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Fødd 10.11.1927
  • Død 05.07.2013

Stortingsperiodar

  • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1969 - 1973, KrF.

Verv

Offentlege verv

  • Varamedlem Statens nærmiljøutvalg 1981
  • Medlem Statens nærmiljøutvalg 1982-1992
  • Medlem Sentralrådet for narkotikaproblemer 1990-1995
  • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1994
  • Medlem Styre for fond for informasjon om krigstiden i Norge frå 1995