Reggestad, Torgunn Aas

Reggestad, Torgunn Aas (1964-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som vararepresentant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 170 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 16.06.1964 i Kongsberg, Buskerud
 • Dotter av lastebilsjåfør Bjørn Reggestad (1938-) og kundebehandler Jorunn Margaret Aas (1942-)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1985 - 1989, A.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Hvittingfoss skole 1970-1979
 • Kongsberg Gymnas (samfunnsfaglinja) 1979-1982
 • Ex.phil., Universitetet i Oslo 1990
 • Diplomøkonom, BI-Buskerud, Drammen 1990-1994
 • 3 managementprogrammer i BIs Master of Management-studie, BIs Senter for lederutdanning, Oslo 1995-1996
 • Certificate of Special Studies in Administration and Management (CSS)., Harvard University, USA 1996-1998 (spesialisering: General Management)
 • Master of Business Administration (MBA), National University of Singapore 2000-2002

Yrke

 • Avdelingsbetjent, Rikshospitalet 1982-1983
 • Redaktør av boka "AUF i farta", AUFs hovedkontor i Oslo 1986
 • Konsulent ved Raufoss Stigen AS, Gjøvik 1994-1995 (deltid)
 • Konsulent ved Tele og Dataforbundets hovedkontor i Oslo 1995-1996 (deltid)
 • Leder International Women's Club (IWC), Boston, USA 1998
 • Senior Management-konsulent, Skandinavisk kraftmegling (SKM) 1999
 • Area Manager Asia, Surprice AS 2003-2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kongsberg Formannskap 1983-1985

Offentlege verv

 • Medlem Administrasjonsutvalget, Kongsberg 1983-1985
 • Medlem Idrettsutvalget, Kongsberg 1983-1985
 • Medlem Fylkesfriluftsnemnda, Buskerud 1983-1987

Tillitsverv i parti

 • Leder Hvittingfoss AUF 1981-1985
 • Leder Kongsberg Arbeiderparti 1982-1984
 • Medlem Styret for AUF i Buskerud 1982-1983
 • Fylkessekretær AUF i Buskerud 1983-1985
 • Medlem Styret i Buskerud Arbeiderparti 1983-1985
 • Nestleder AUF i Buskerud 1985-1986
 • Organisasjonsassistent Arbeiderpartiets hovedkontor 1986-1987
 • Politisk sekretær Arbeiderpartiets hovedkontor 1987-1988
 • Organsiasjonssekretær Arbeiderpartiets hovedkontor 1988-1992
 • Regionsekretær for Midt-Norge Arbeiderpartiets hovedkontor 1992-1994
 • Nestleder Buskerud Arbeiderparti 1993-1995
 • Medlem Arbeiderpartiets landsstyre 1993-1995
 • Politisk rådgiver Arbeiderpartiets hovedkontor 1994-1998

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret for Statssykehusenes fagforening, avd. Rikshospitalet 1983
 • Medlem LOs ungdomsutvalg 1987-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Ungdomslotteriet ANS/Roslelotteriet ANS 1987-1990
 • Medlem Styret for AUF-Salg ANS 1991-1992

Litteratur

 • Reggestad, Torgunn Aas (red.): AUF i farta, Tiden Norsk Forlag Oslo 1986
 • Bøhler, Jan, Torgunn Aas Reggestad, Beret Bråten (red.): Fra prat til praksis, Det norske Arbeiderparti/Tiden Norsk Forlag Oslo 1989