Dobloug, Åse-Marit

Dobloug, Åse-Marit (1936-2019)

Parti:
Høyre
Sist innvald som vararepresentant for
Hedmark 1985-1989
Ansiennitet:
1 år, 353 dagar

Gå til biletgalleri

Dobloug, Åse-Marit har gått bort.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Fødd 01.08.1936 i Furnes, Hedmark
 • Død 17.11.2019
 • Dotter av gårdbruker Tore Viker (-1962) og lærer Majen Olssen (1905-1986)

Stortingsperiodar

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjonar

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-08.06.1983 for Johan C. Løken.

Medlemskap i stortingskomitear

 • 1981-85

  Medlem, Landbrukskomiteen, 21.10.1981 - 08.06.1983

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1955

Yrke

 • Lærervikar i grunnskolen 1959-1979
 • Husmor og gårdbruker 1968-2003
 • Gårdsdriften utvidet til også å gjelde turisme 1991-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringsaker Formannskap 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hedmark 1987-1991

Offentlege verv

 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1984-1987
 • Medlem Finans- og økonomiutvalget, Hedmark 1987-1991
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 1987-1993
 • Varamedlem Rådet for Statens Landbruksbank 1987
 • Medlem Reiselivsrådet, Hedmark 1988-1998
 • Leder Rådet for Statens Landbruksbank frå 1991
 • Formann Hovedstyret i Statens landbruksbank 1991-1994
 • Medlem Styret i Statens Kornforretning 1993-1994
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets styre 1995-1996
 • Nestleder Styret i Statens Kornforretning 1995-1997
 • Medlem Styret for Hedmarksmuseet 1995-1999

Tillitsverv i parti

 • Medlem Styret for Hedmark Høyre 1980-1986
 • Formann Høyres kommuneparti i Ringsaker 1983-1985
 • Formann Hedmark Høyre 1985-1989

Tillitsverv i organisasjonar

 • Medlem Styret i Hedmark 4 H 1975-1980
 • Formann Hedmarkmuseets Venner 1977-1978
 • Nestformann Norske 4 H 1978-1981
 • Medlem Styret i Furnes Historielag 1980-1994

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Oplandske Dampskibsselskap 1982-1988
 • Formann Styret i Norsk Landbruksmuseum 1984-1988
 • Medlem Styret for Bøndernes Bank, avdeling Moelv (senere Fokus Bank) 1985-1988
 • Medlem Styret for Ustillingsplassen A/S 1994-1998