Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Utvalg oppnevnt av Stortinget

Se oversikt over fungerende utvalg oppnevnt av Stortinget.

Utvalget til å gjennomgå Stortingets regler om dokumentinnsyn

15. juni 2023 vedtok Stortinget et forslag fra Stortingets presidentskap om å oppnevne et utvalg til å gjennomgå Stortingets regler om dokumentinnsyn.

Les presidentskapets innstilling, Innst. 476 S (2022–2023)

Utvalgsmedlemmer

  • Svein Roald Hansen, leder (A)
  • Olve Grotle (H)
  • Åslaug Sem-Jacobsen (Sp)
  • Solveig Horne (FrP)
  • Akhtar Chaudhry (SV)
  • Kristine Foss, jurist i Norsk Presseforbund
  • Gard Oterholm, journalist i Dagens Næringsliv
  • Øyvind Andersen, spesialrådgiver i Stortingets administrasjon
  • Maria Bakke, assisterende avdelingssjef Sivilombudet

Utvalgets mandat

«Det nedsettes et utvalg til å utrede reglene om dokumentoffentlighet i Stortinget, med følgende mandat:

Utvalget skal foreta en helhetlig gjennomgang av Stortingets regler om dokumentinnsyn. Det skal tas utgangspunkt i de alminnelige reglene om dokumentoffentlighet i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), men utvalget skal vurdere behovet for presiseringer og unntak fra bestemmelsene i loven, særlig i lys av Stortingets konstitusjonelle rolle, virksomhet og organisering.

Utvalget skal vurdere hvordan saksbehandlingen i innsynssaker bør innrettes, herunder hvilket organ som skal behandle klager på avslag på innsyn i Stortingets dokumenter. Dersom det foreslås opprettet et nytt organ, skal det vurderes hvordan et slikt organ bør organiseres.

Utvalget kan også vurdere forholdet mellom de alminnelige reglene om innsyn i Stortingets dokumenter og bestemmelser om innsyn og offentlighet i Grunnloven, Stortingets forretningsorden og regler fastsatt ved særskilt vedtak i Stortinget.

Utvalget bes vurdere om regler om innsyn i Stortingets dokumenter bør fastsettes i lov. I så fall bes utvalget utarbeide forslag til lovbestemmelser om dette og vurdere om disse bør inkorporeres i offentleglova eller fremgå av en egen lov om innsyn i Stortingets dokumenter.

Utvalget gis frist til 1. oktober 2024.»

Sist oppdatert: 20.06.2024 17:32
: