Referatsaker

Storting tirsdag den 11. oktober 2022 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (12)

  Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning
  Innberetning 1 (2022-2023)
  Foreslås vedlagt protokollen
 • 2. (13)

  Nasjonalbudsjettet 2023
  Meld. St. 1 (2022-2023)
  Foreslås sendt finanskomiteen
 • 3. (14)

  Skatter, avgifter og toll 2023
  Prop. 1 LS (2022-2023)
  Foreslås sendt finanskomiteen
 • 4. (15)

  Statsbudsjettet 2023
  Prop. 1 S (2022-2023)
  Foreslås sendt finanskomiteen
 • 5. (16)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sveinung Stensland, Tone Wilhelmsen Trøen, Ingunn Foss og Erlend Svardal Bøe om bedre ivaretakelse av personer som er dømt til tvungent psykisk helsevern
  Dokument 8:15 S (2022-2023)
  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen
 • 6. (17)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Andreas Sjalg Unneland, Kathy Lie og Marian Hussein om bedre oppfølging av unge innsatte i fengsel
  Dokument 8:14 S (2022-2023)
  Foreslås sendt justiskomiteen
 • 7. (18)

  Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2021-2022
  Meld. St. 4 (2022-2023)
  Foreslås sendt kontroll- og konstitusjonskomiteen
 • 8. (19)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes og Seher Aydar om å gi Forsvarets ombudsnemnd innsynsrett i gradert informasjon
  Dokument 8:7 L (2022-2023)
  Foreslås sendt Stortingets presidentskap
 • 9. (20)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Mona Fagerås og Kirsti Bergstø om å stoppe oppsplitting av jernbanen og slå sammen Vy og Flytoget
  Dokument 8:11 S (2022-2023)
  Foreslås sendt transport- og kommunikasjonskomiteen
 • 10. (21)

  Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032
  Meld. St. 5 (2022-2023)
  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen
 • 11. (22)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Seher Aydar om en skole uten profitt
  Dokument 8:12 S (2022-2023)
  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen
 • 12. (23)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hege Bae Nyholt og Tobias Drevland Lund om en skole for barnets beste, ikke politisk prestisje
  Dokument 8:13 S (2022-2023)
  Foreslås sendt utdannings- og forskningskomiteen