Forsyningssikkerhet for naturgass og vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om forsyningssikkerhet for naturgass og vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass.

Europakommisjonen la 23. februar 2022 fram forslag til en forordning som vil endre gjeldende bestemmelser for forsyningssikkerhet for naturgass og vilkår for tilgang til overføringsnett for naturgass. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å håndtere de grunnleggende årsakene til problemene på gassmarkedet og sikre forsyningssikkerhet til rimelige priser til neste vinter og framover. Blant annet forslås en forpliktelse til et minstenivå for gasslagring på 80 % for neste vinter for at sikre forsyningssikkerheten. Nivået skal økes til 90 % i de kommende år. Samtidig la Kommisjonen fram en melding om hvilke muligheter for markedsintervensjon som finnes på europeisk og nasjonalt nivå og som også drøfter fordeler og ulemper med disse.

Forslaget er ferdigbehandlet i Europaparlamentet og Rådet. Se nærmere om saken på Europalov.

I Norge er det Olje- og energidepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette forslaget.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.08.2022 15:06 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM (2022)135