Standardisering

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om endring i standardiseringsforordningen.

Europakommisjonen la 2. februar 2022 fram forslag til en forordning som vil endre en gjeldende forordning om til europeiske standardiseringsorganisasjoners beslutninger om europeiske standarder og standardiseringsdokumenter. Samtidig la Kommisjonen fram en EU-strategi om standardisering. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at målet er å styrke EUs globale konkurranseevne, legge til rette for en motstandsdyktig, grønn og digital økonomi og forankre demokratiske verdier i teknologiapplikasjoner. Den mener tekniske standarder har en strategisk betydning og ønsker å styrke Europas strategiske autonomi, og sikre at europeiske interesser og verdier reflekteres i internasjonale standarder. Europeisk standardisering på strategisk viktige områder for den grønne og digitale omstillingen skal prioriteres. Kommisjonen viser til at standarder er viktig i EUs nye investeringsprosjekter innenfor blant annet hydrogen og batterier. Det er også identifisert et presserende standardiseringsbehov knyttet til covid19-vaksine- og legemiddelproduksjon. Se også nærmere omtale i Stortinget EU/EØS-nytt 10. februar 2022.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 24.02.2022 09:30 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2022)32