Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité tirsdag 10. mai 2011

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Lov om folkehelsearbeid 2) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3) Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015)

Prop. 90 L (2010-2011), Prop. 91 L (2010-2011), Meld. St. 16 (2010-2011)

Høringsprogram
Tirsdag 10. mai 2011 
10.15 - 10.35  FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Liv Arum, generalsekretær
Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær
Andreas Habberstad, administrasjonssjef
Svein Jacobsen, rådgiver
Anne Therese Sortebekk, rådgiver
10.35 - 10.55  DIABETESFORBUNDET (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Sindre Børke, forbundsleder
Bjørnar Allgot, generalsekretær
Linda Markham, rådgiver
Camilla Øksenvåg, rådgiver
10.55 - 11.15  HØRSELHEMMEDES LANDSFORBUND (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Anders Hegre, generalsekretær
Merete J. Orholm, interessepolitisk rådgiver
Espen Lahnstein - interessepolitisk rådgiver
Berit Brørby, nestleder
11.15 - 11.35  LEVE- LANDSFORENINGEN FOR ETTERLATTE VED SELVMORD (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Lillian Erichsen, generalsekretær
11.35 - 12.10  PAUSE
12.10 - 12.30  PENSJONISTFORBUNDET (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Borge Rørvik, forbundsleder
Signe Marie Stray Ryssdal, rådgiver
Tor-Kristian Rønneberg, rådgiver
Anne Hanshus, førstekonsulent
12.30 - 12.50  NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Elin Ekeland, forbundsleder
Elin Bjor, seniorrådgiver
12.50 - 14.00  PAUSE
14.00 - 14.20  DEN NORSKE LEGEFORENING (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Torunn Janbu, president
Arne Refsum, visepresident
Gorm Hoel, spesialrådgiver
Per Meinich, leder i Norsk anestesiologisk forening
14.20 - 14.40  NORSK SYKEPLEIERFORBUND (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Lisbeth Normann, forbundsleder
Arvid Libak. avdelingssjef
Anne Marie Flovik, spesialrådgiver
14.40 - 15.00  DEN NORSKE JORDMORFORENING (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Marit Heiberg, leder
Bjørn Røtnes, generalsekretær
15.00 - 15.20  NORSK ERGOTERAPEUTFORBUND (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Mette Kolsrud, forbundsleder
Nils Erik Ness, nestleder
15.20 - 16.00  PAUSE
16.00 - 16.15  SAMETINGET (PROP. 90 L OG PROP. 91 L)
Ellinor Marita Jåma, rådsmedlem
Silje Muotka, sametingsrepresentant
Ingeborg Larssen, seniorrådgiver
Lisbeth Vesterhem Skoglund, rådgiver
16.15 - 16.30  UNIO (PROP. 90 L OG PROP. 91 L)
Ingjerd Hovdenakk, sekretariatsleder
Liz Helgesen, seniorrådgiver
Jon Olav Bjergene, fagsjef
16.30 - 16.45  LANDSFORENINGEN FOR HJERTE- OG LUNGESYKE (PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Arne Ketil Hafstad, forbundsleder
Ingeborg Vea, kommunikasjonssjef
Atle Larsen, rådgiver
16.45 - 17.00  NORGES HANDIKAPFORBUND (PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Arne Lein, forbundsleder
Astrid Strøm, leder for samfunnsavdelingen
Gladys Sanchez, interessepolitisk rådgiver
17.00 - 17.15  MENTAL HELSE (PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Anne Grethe Klunderud, landsleder
Bjørn Lydersen, generalsekretær
Tonje Løwer Gurholt, politisk rådgiver
17.15 - 17.30  NORSK PSYKOLOGFORENING (PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Tor Levin Hofgaard. president
Anders Skuterud, fagsjef
Gøril Wiker, kommunikasjonssjef
Anette Clausen, spesialrådgiver
17.30 - 17.45  HSH (PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Torbjørg Aalborg, direktør
Jarle Hammerstad, direktør
Gerhard Salicath, fagsjef
17.45 - 18.00  NORGES IDRETTSFORBUND (PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Børre Rognlien, president
Inge Andersen, generalsekretær
Per Tøien, kommunikasjonssjef
18.00 - 18.15  PAUSE
18.15 - 18.25  NORSK FORENING FOR SLAGRAMMEDE (PROP. 90 L)
Svein Andersen, medlem
18.25 - 18.35  FRIVILLIGHET NORGE (PROP. 90 L)
Birgitte Brekke, generalsekretær
Stian Slotterøy Johnsen, leder for kommunikasjon og utredning
18.35 - 18.45  NORSK EPILEPSIFORBUND (PROP. 91 L)
Stine Jakobsson Strømsø, generalsekretær
Henrik Peersen, organisasjonskonsulent
Therese Ravatn, interessepolitisk medarbeider
18.45 - 18.55  NORSK FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDE (PROP. 91 L)
Jens Petter Gittlesen, forbundsleder
Hedvig Ekberg, juridisk rådgiver
18.55 - 19.05  FORENINGEN JAG (PROP. 91 L)
Tor Arne Høidal, leder
Sidsel Maxwell Grasli, daglig leder
Tine Melby, styremedlem
Kari Melby, hjelpeverge
Magnhild Tonstad, hjelpeverge
19.05 - 19.15  NORSK REVMATIKERFORBUND (PROP. 91 L)
Svein Dåvøy, forbundsleder
Gry Skålnes, interessepolitisk konsulent
19.15 - 19.25  NORGES BLINDEFORBUND (PROP. 91 L)
Atle Lunde, forbundsleder
Sverre Fuglerud, seksjonsleder informasjon og interessepolitikk
Stian Larsen, juridisk og politisk rådgiver
19.25 - 19.35  STIFTELSEN SIGNO (PROP. 91 L)
Inger Helene Venås, generalsekretær
John Grimsby, direktør
Rune Baardsen, prosjektdirektør
Hilde Kari Maugesten, virksomhetsleder
19.35 - 19.45  REHABILITATION INTERNATIONAL NORGE (PROP. 91 L)
Jan Monsbakken, leder

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.