Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015)

Meld. St. 16 (2010-2011), Innst. 422 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 422 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015). Flertallsmerknader i innstillingen til saken vil være førende for politikken på området i årene framover.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011