Program for

Åpen høring i Stortingets helse- og omsorgskomité onsdag 11. mai 2011

Helse- og omsorgskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende saker:
1) Lov om folkehelsearbeid 2) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3) Nasjonal helse og omsorgsplan (2011-2015)

Prop. 90 L (2010-2011), Prop. 91 L (2010-2011), Meld. St. 16 (2010-2011)

Høringsprogram
Onsdag 11. mai 2011 
11.15 - 11.35  NASJONALFORENINGEN FOR FOLKEHELSEN (PROP. 90 L, PROP. 91 L OG MELD. ST. 16)
Wenche Frogn Sellæg, leder rådet for demens
Vibeke Johnsen, fagsjef
Cecilie Risøe, leder hjerte og karrådet
11.35 - 11.45  RÅDET FOR PSYKISK HELSE (PROP. 91 L)
Marianne Røiseland, generalsekretær
Ragnhild Hegge, kommunikasjonssjef
Ragnhild Jacobsen, politisk rådgiver
11.45 - 11.55  ULOBA (PROP. 91 L)
Vibeke Marøy Melstrøm, daglig leder
Knut Flaaum, politisk rådgiver
Per Morten Vigtel, informasjonsrådgiver
Tove Blomkvist, personlig assistent
11.55 - 12.05  BRANSJEFORENINGEN FOR HJEMMETJENESTER (PROP. 91 L)
Elisabeth Sagvik, leder
Kirsti Cath Dahle, daglig leder
Sissel Maxwell Grasli, medlem
12.05 - 12.15  FELLESORGANISASJONEN FO (PROP. 91 L)
Mimmi Kvisvik, nestleder
Sølvi Slørdahl, fagkonsulent
12.15 - 13.00  PAUSE
13.00 - 13.10  UNGE FUNKSJONSHEMMEDE (MELD. ST. 16)
Martin Kaasgaard, generalsekretær
Torunn Berg, rådgiver
13.10 - 13.20  FOLKEBEVEGELSEN FOR LOKALSYKEHUSENE (MELD. ST. 16)
Bente Øien Hauge, koordinator
Nils Johan Ystanes, regionskontakt
Turid Opedal, regionskontakt
Svein Sandberg, regionskontakt
13.20 - 13.30  STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (MELD. ST. 16)
Åslaug Haga, generalsekretær
Bjørn Magne Eggen, medisinsk direktør
Stephen Sollied, sjeflege
13.30 - 13.40  APOTEKFORENINGEN (MELD. ST. 16)
Hilde Ariansen, fagdirektør
Oddbjørn Tysnes, adm. direktør
13.40 - 13.50  OMOD - ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING (MELD. ST. 16)
Akhenaton de Leon, leder
Ragnhild Storstein Spilker, rådgiver
Warsame A. Ali, trainee
13.50 - 14.00  KONTAKTUTVALGET MELLOM INNVANDRERBEFOLKNINGEN OG MYNDIGHETENE (MELD. ST. 16)
Anita Rathore, leder
Hilde Roald, seniorrådgiver
Birame Diouf, sekretariatsleder
14.00 - 14.10  NASJONALT RÅD FOR FYSISK AKTIVITET (MELD. ST. 16)
Inger Thune, lege
Per Egil Mjaavatn, forsker NTNU
14.10 - 14.20  TEKNOLOGIRÅDET (MELD. ST. 16)
Åse Kari Haugeto, prosjektleder
Tore Tennøe, direktør
14.20 - 14.30  NORSK TEKNOLOGI (MELD. ST. 16)
Oddvin Breiteig, næringspolitisk rådgiver
Vigdis Sværen, fagsjef teknologi/næringspolitikk
14.30 - 14.40  KS BEDRIFT (MELD. ST. 16)
Bjørg Ravlo Rydsaa, direktør
Kjell-Olav Gammelsæter, fagleder samfunnskontakt
14.40 - 14.50  HOSPICEFORUM NORGE (MELD. ST. 16)
Astrid Rønsen, leder
Aage Müller-Nilssen, nestleder i styret

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.