Program for

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 13. desember 2011

Familie- og kulturkomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Representantforslag om å endre lovverket til å bli tilpasset internasjonale retningslinjer for amatør- og proffboksing

Dokument 8:7 S (2011-2012)

Høringsprogram
Tirsdag 13. desember 2011 
11.00 - 11.15  GODKJENNINGSNEMNDA FOR ORGANISERT KAMPAKTIVITET SOM TILLATER KNOCKOUT
Niels Kiær, Ingunn Rise Kirkeby og Jessica Stenholm
11.15 - 11.30  NORGES IDRETTSUTØVERES SENTRALORGANISASJON - NISO
Cecilia Brækhus
Thomas Myhre

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.