Program for

Åpen høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité tirsdag 6. januar 2015

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024

Meld. St. 7 (2014-2015)

Høringsprogram
Tirsdag 6. januar 2015 
  Samtidig høring kl. 12.15-12.40:
12.15 - 12.20  UHR - UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET
Styreleder Ole Petter Ottersen
Nestleder Lise Iversen Kulbrandstad
Generalsekretær Ola Stave
12.20 - 12.25  FFA - FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA
Daglig leder Agnes Landstad
Styreleder Lars Holden
12.25 - 12.30  NPH - NETTVERK FOR PRIVATE HØYSKOLER
Rektor Vidar L. Haanes
Arne Johannes Eriksen
12.30 - 12.40  Spørsmål fra komiteen
  Samtidig høring kl. 12.40-13.10:
12.40 - 12.45  LO
Spesialrådgiver Arvid Ellingsen
12.45 - 12.50  ABELIA
Adm.direktør Håkon Haugli
Politisk rådgiver Mari Berdal Djupvik
12.50 - 12.55  NORSK OLJE OG GASS
Direktør miljø- og næringspolitikk Erling Kvadsheim
Direktør kommunikasjon og samfunnskontakt Tommy Hansen
12.55 - 13.00  NITO
President Trond Markussen
Leder NITO Etatsgruppe for UH-sektoren Anne Gravdahl
Seniorrådgiver Marianne Bevum
13.00 - 13.10  Spørsmål fra komiteen
  Samtidig høring kl. 13.10 - 13.35:
13.10 - 13.15  NORGES REDERIFORBUND
Direktør Jørn Sund-Henriksen
Direktør Hanna Behrens
Rådgiver Helene Tofte
13.15 - 13.20  MARINTEK - NORSK MARINTEKNISK FORSKNINGSINSTITUTT
Prosjektleder Arle Minsaas
Kommunikasjonssjef Jo Stein Moen
13.20 - 13.25  MARITIM21
Programleder Erik Dyrkoren
13.25 - 13.35  Spørsmål fra komiteen
13.35 - 13.40  Pause 5 min
  Samtidig høring kl. 13.40 - 14.05:
13.40 - 13.45  UNIO
Leiar Anders Folkestad
Fagsjef Åshild Olaussen
13.45 - 13.50  NORSK SYKEPLEIERFORBUND
Spesialrådgiver Merete Lyngstad
Fagsjef Kari Elisabeth Bugge
Seniorrådgiver Jo Cranner
13.50 - 13.55  OMOD - ORGANISASJONEN MOT OFFENTLIG DISKRIMINERING
Daglig leder Akhenaton de Leon
Organisasjonssekretær Anita Rathore
13.55 - 14.05  Spørsmål fra komiteen
  Samtidig høring kl. 14.05 - 14.30:
14.05 - 14.10  FORSKERFORBUNDET
Leder Petter Aaslestad
Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp
Fagsjef Bjørn Trygve Berg
14.10 - 14.15  NSO - NORSK STUDENTORGANISASJON
Leder Anders Kvernmo Langset
Fagpolitisk ansvarlig Sondre Jahr Nygaard
Politisk rådgiver Wenche Åsheim
14.15 - 14.20  KIF - KOMITEEN FOR KJØNNSBALANSE OG MANGFOLD I FORSKNING
Professor og komitémedlem Tor Grande
Seniorrådgiver Ella Ghosh
14.20 - 14.30  Spørsmål fra komiteen

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.

Høring