Program for

Åpen høring i Stortingets utenriks- og forsvarskomité fredag 13. februar 2015

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken (Meld. St. 10 (2014-2015))
Høringsprogram
Fredag 13. februar 2015 
09.00 - 09.08  KIRKENS NØDHJELP
Hilde Wallacher
Wenche Fone, avdelingsleder
Changemaker
Hanne Sofie Lindahl, leder
Ingrid Holmedahl
Norsk Folkehjelp
Kathrine Raadim, utlandssjef
Audun Kolsrud Herning, demokratirådgiver
Ingeborg Moa, politisk rådgiver
CARE Norge
Gry Larsen, generalsekretær
Lisa Sivertsen, leder politikk og samfunn
09.08 - 09.18  Felles spørsmålsrunde
09.18 - 09.26  AMNESTY INTERNATIONAL I NORGE
Beate Ekeløve-Slydal, politisk rådgiver
Ingvild Lyberg, kommunikasjonssjef
Den norske Helsingforskomité
Bjørn Engesland, generalsekretær
Gunnar Ekeløve-Slydal, assisterende generalsekretær
Ole Lilleås, seniorrådgiver
Human Rights House Foundation
Maria Dahle, Executive Director
Ane Tusvik Bonde, Regional Manager for Eastern Europe and Caucasus
Ingunn Eidhammer, Political Adviser
FN-sambandet
Rune Arctander, assisterende generalsekretær
09.26 - 09.36  Felles spørsmålsrunde
09.36 - 09.44  UNICEF NORGE
Kim Noguera Gabrielli, politisk rådgiver
Barneombudet
Anne Lindboe, barneombud
Frøydis Heyerdahl, seniorrådgiver
Redd Barna
Line Hegna, kommunikasjonssjef
Gunvor Knag Fylkesnes, leder politikk og samfunn
Catharina Bu, utviklingspolitisk rådgiver
SOS Barnebyer
Elizabeth Skogrand, leder for rettighetsarbeid og politisk påvirkning
09.44 - 09.54  Felles spørsmålsrunde
09.54 - 10.02  MELLOMKIRKELIG RÅD FOR DEN NORSKE KIRKE
Berit Hagen Agøy, generalsekretær
Gina Lende, rådgiver
Caritas
Knut Andreas O. Lid, leder internasjonal avdeling
Stefanusalliansen
Ed Brown, leder menneskerettighetsavdeling
Lisa Winther, rådgiver menneskerettigheter
Kristin Storaker, rådgiver menneskerettigheter
Åpne Dører
Stig Magne Heitmann, informasjonsleder
10.02 - 10.12  Felles spørsmålsrunde
10.12 - 10.20  ATLAS-ALLIANSEN
Morten Eriksen, daglig leder
Trine Riis-Hansen, politisk rådgiver
Plan Norge
Per Kristian Sbertoli, leder politisk avdeling
Fellesrådet for Afrika
Magnus Flacké, daglig leder
Kaare Bilden, seniorrådgiver
Latin-Amerikagruppene
Heidi Lundeberg, dagleg leiar
Marianne Gulli
10.20 - 10.30  Felles spørsmålsrunde
10.30 - 10.45  PAUSE
10.45 - 10.51  FORUM FOR UTVIKLING OG MILJØ
Andrew Preston, daglig leder
Siri Luthen, seniorrådgiver
Gunhild Ørstavik, seniorrådgiver
Utviklingsfondet
Kari Helene Partapuoli, daglig leder
Regnskogfondet
Lars Løvold, daglig leder
Susan Fay Kelly, policy rådgiver
10.51 - 10.59  Felles spørsmålsrunde
10.59 - 11.07  FOKUS - FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLILNGSSPØRSMÅL
Gro Lindstad, daglig leder
Magnus Holtfodt, rådgiver
Sex og Politikk
Anette Remme
Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
Tor Kjetil Edland
Safe MUSE - Safe Music Havens Initiative
Tine Tangestuen, styreleder
Jan Lothe Eriksen, prosjektleder
11.07 - 11.17  Felles spørsmålsrunde
11.17 - 11.25  STUDENTENE OG AKADEMIKERNES INTERNASJONALE HJELPEFOND
Jørn Wichne Pedersen, leder SAIH
Christian Bull, politisk rådgiver SAIH
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Stian Seland, styreleder
Martin Østerdal, generalsekretær
Markus Nilsen Rotevatn, politisk rådgiver
Scholars at Risk
Ragnhild Øien Guldvog, leder
Det Norske Dalit-Solidaritetsnettverk
Kristin Storaker, koordinator av N-DSN
Ed Brown, leder menneskerettighetsavdelingen i Stefanusalliansen
Sandra Petersen, leder av menneskerettighetsfondet
11.25 - 11.35  Felles spørsmålsrunde
11.35 - 11.41  NORSK PRESSEFORBUND
Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær
Kristine Foss, jurist
Norsk Redaktørforening
Arne Jensen, generalsekretær
Reidun Kjelling Nybø, Assisterende generalsekretær
Mediebedriftenes Landsforening
Randi S. Øgrey
Pernille Arneberg Børset, fagsjef
11.41 - 11.49  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i N-202 i Nedre Vollgt. 20. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.