Program for

Åpen høring i Stortingets justiskomité tirsdag 9. januar 2018

Justiskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet)

Prop. 154 L (2016-2017)

Høringsprogram
Tirsdag 9. januar 2018 
  Felles høring
12.15 - 12.20  UNIVERSITETET I BERGEN
Linda Gröning , professor
12.20 - 12.25  UNIVERSITETET I OSLO, DET JURIDISKE FAKULTET, INSTITUTT FOR OFFENTLIG RETT
Nils Gunnar Skretting, universitetsstipendiat
Anders Løvlie, førsteamanuensis
12.25 - 12.30  SIFER (KOMPETANSESENTRENE FOR SIKKERHETS-, FENGSELS- OG RETTSPSYKIATRI
Kirsten Rasmussen, professor i rettspsykologi ntnu, kompetansesenteret brøset
Kjersti Narud, lege, spesialist i psykiatri, dr. med.
Karl Heinrik Melle, overlege, spesialist i psykiatri
Øyvind Holst, rådgiver
12.30 - 12.40  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring
12.40 - 12.45  ADVOKATFORENINGEN
Frode Sulland , advokat
Martin Nielsen, rådgiver
12.45 - 12.50  NORSK RETTSMEDISINSK FORENING
Arne Stray-Pedersen, rettsmedisiner, leder nrf
Bjørn Østberg, psykiater, nestleder nrf
12.50 - 13.00  Felles spørsmålsrunde
  Felles høring
13.00 - 13.05  DEN NORSKE LEGEFORENING
Marit Hermansen, president
Solveig Klæbo Reitan, leder utvalg rettspsykiatri, norsk psykiatrisk forening
Helga Bysting, advokat
13.05 - 13.10  RESSURSENHET V27, BETANIEN SYKEHUS, BETANIEN BUP BERGEN
Øystein Grov, overlege, spesialist barne- og ungdomspsykiatri
13.10 - 13.20  Felles spørsmålsrunde

Høringen vil foregå i Høringssal 1 i Akersgt. 18. Vi gjør oppmerksom på at høringene normalt vil bli overført direkte på Stortingets nett-TV.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.