Program for

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 13. januar 1997

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har besluttet å holde åpen høring i følgende sak:
Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble oppnevnt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere

Dokument nr. 15 (1995-96)

Høringsprogram
Mandag 13. januar 1997 
  TIDLIGERE PARTISEKRETÆR I ARBEIDERPARTIET, RONALD BYE OG TIDLIGERE STATSMINISTER ODVAR NORDLI.
  TIDLIGERE STATSSEKRETÆR ODDMUND HAMMERSTAD.

Høringene avholdes etter regler gitt i Stortingets forretningsorden, § 27.