Skriv skriftlig innspill

Høring: Dokument 12:36 (2019-2020) Grunnlovsforslag fra Jette F. Christensen, Lene Vågslid og Martin Kolberg om ny § 113 a (om begrensning i menneskerettighetene)

Sak: Grunnlovsforslag om ny § 113 a (om begrensning i menneskerettighetene) Dokument 12:36 (2019-2020), forslag 36
Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Frist for å sende inn skriftlig innspill: 01.02.2024, kl. 23.59

Frist for å sende inn har utgått