Fattigdom på dagsordenen

Erfaringer med kvalifiseringsprogrammet var blant temaene stortingspresident Dag Terje Andersen var spesielt interessert i å få informasjon om da han møtte Samarbeidsforum mot fattigdom 1. februar.

Stortingspresident Dag Terje Andersen sammen med Kai-Rune Myhrer fra Batteriet og Johanne Engen fra Velferdsalliansen.
Stortingspresident Dag Terje Andersen sammen med Kai-Rune Myhrer fra Batteriet og Johanne Engen fra Velferdsalliansen.

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om opplæring og arbeidstrening for personer som står utenfor arbeidslivet. Stortingspresidenten ble fortalt at det er et godt program, men at det fortsatt gir et for dårlig tilbud i deler av landet.

– Kvalifiseringsprogrammet er et genialt opplegg, men vi opplever i praksis at det ikke når godt nok ut til rusavhengige, sa Line Eikenes, fra Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). 

Økningen i antall gjeldsforhandlinger og utkastelser, avlastningsordninger for aleneforeldre, prisindeksering av bostøtten og tiltak for ungdom som faller ut av videregående skole var blant andre temaer som ble tatt opp i møtet.

Samarbeidsforum mot fattigdom har eksistert i to år, og består av en rekke frivillige organisasjoner. Det er andre gang de har møte med stortingspresidenten.

– Som stortingspresident møter jeg veldig mange mennesker som sitter på toppen av samfunnet, derfor er det veldig viktig for meg å få høre erfaringer fra dem som har et annet utgangspunkt, sier Andersen.

Fra venstre: Bengt Scheldt, Gjeldsofferalliansen; Leni Hemminghytt, KREM; Johanne Engen, Velferdsalliansen; stortingspresident Dag Terje Andersen; Line Eikenes, RIO; Ola Ødegaard, Stiftelsen rettferd for taperne; Georg Rønning, Foreningen Fattignorge; Kai-Rune Myhrer, Batteriet; Carl Eliassen, Marborg Bodø; Honoratte Kashale, BibiAmka; Merete Legvold Pettersen, Aleneforeldreforeningen og Lars Aasen, Leieboerforeningen.

Fra venstre: Bengt Scheldt, Gjeldsofferalliansen; Leni Hemminghytt, KREM; Johanne Engen, Velferdsalliansen; stortingspresident Dag Terje Andersen; Line Eikenes, RIO; Ola Ødegaard, Stiftelsen rettferd for taperne; Georg Rønning, Foreningen Fattignorge; Kai-Rune Myhrer, Batteriet; Carl Eliassen, Marborg Bodø; Honoratte Kashale, BibiAmka; Merete Legvold Pettersen, Aleneforeldreforeningen og Lars Aasen, Leieboerforeningen.


Sist oppdatert: 02.02.2011 13:01