Ida Børresen ny direktør

2. mai tiltrådte Ida Børresen stillingen som direktør for Stortingets administrasjon.

Avtroppende direktør Hans Brattestå med påtroppende direktør Ida Børresen.
Avtroppende direktør Hans Brattestå med påtroppende direktør Ida Børresen.

Børresen overtar direktørstillingen etter Hans Brattestå, som tiltrådte stillingen i 1990.

Ida Børresen (61 år) er utdannet cand.polit. Hun startet som konsulent i Justisdepartementet i 1982 og var byråsjef samme sted fra 1987 til 1990. Fra 1990 til 1998 arbeidet hun som seniorkonsulent/partner i bedriftsrådgivningsselskapet Stradec AS. I 1998 ble hun ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet, og senere assisterende departementsråd (2005–2006). Hun fungerte som departementsråd i seks måneder i 2004. I 2006 gikk hun på kort varsel inn i stillingen som direktør i UDI, en stilling hun har vært i frem til nå.

Hun har – og har hatt – en rekke styreverv, blant annet som styreleder i Oslo-Filharmonien og medlem av Nationaltheatrets styre.


Sist oppdatert: 02.05.2012 14:27