Innstilling om 22. juli-redegjørelsen

Les innstillingen fra den særskilte komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli.

Les innstillingen (midlertidig versjon, avgitt 1. mars).

Se sakssiden.


Sist oppdatert: 01.03.2012 12:19