Utenriks- og forsvarskomiteen markerte Forsvarets minnedag i Washington

Under sitt besøk til USA deltok Stortingets utenriks- og forsvarskomité i markeringen av Forsvarets minnedag ved ambassaden i Washington.

Ine Eriksen Søreide under seremonien i Washington.
Ine Eriksen Søreide under seremonien i Washington.

Forsvarets minnedag ble første gang markert i 2007, og blir årlig gjennomført første søndag i november. Fredag 4. november hedret alle Forsvarets avdelinger, hjemme og ute, minnet om de norske soldater som har gitt sitt liv i tjeneste for Norge.

I Washington ledet forsvarsattachéen, kontreadmiral Trond Grytting, seremonien. Den norske feltpresten i USA, Cecilie Jørgensen Strømmen, forrettet.

Utenriks- og forsvarskomiteens leder, Ine Eriksen Søreide, holdt en minnetale. Hun takket de falne og deres pårørende på vegne av Stortinget og komiteen. Hun minnet om betydningen av å hedre og vise respekt for de av våre medmennesker som, for å sikre vår fred og frihet, utøver et av verdens farligste yrker i visshet om at de i siste instans kan måtte gi det største offeret av alle, sitt eget liv.

– Vår felles sikkerhet kommer ikke av seg selv, men må aktivt vernes og trygges. Vi skylder alle som tjenestegjør i våre væpnede styrker ute og hjemme en stor takk for den innsatsen de gjør for vår fred og frihet. Når en av dem gir sitt liv i tjenesten for Norge, er det et tap som hver og en av oss tar inn over seg og sørger over. På en dag som denne går mine tanker særlig til de pårørende som har mistet den kjæreste de hadde, sa Ine Eriksen Søreide.


Sist oppdatert: 10.11.2011 15:38