Engasjerende nordområdedebatt i Arendal

Økonomisk utvikling i nord sto på dagsordenen for panelet som deltok i debatten den 15. august i Arendal.

Fra venstre: Statssekretær Morten Høglund (FrP), delegasjonsleder Eirik Sivertsen (A), Arne Smedal fra Cefront Technologies, leder av FNs miljøprogram Achim Steiner, leder av den arktiske parlamentarikerkomiteen fra Grønland Sara Olsvig og Arne O. Holm.
Fra venstre: Statssekretær Morten Høglund (FrP), delegasjonsleder Eirik Sivertsen (A), Arne Smedal fra Cefront Technologies, leder av FNs miljøprogram Achim Steiner, leder av den arktiske parlamentarikerkomiteen fra Grønland Sara Olsvig og Arne O. Holm.

Deltakerne på møtet hadde ulike innganger til hva som var viktig ved den økonomiske utviklingen i nord:

Lederen av den arktiske parlamentarikerkomiteen Sara Olsvig fra Grønland, understreket behovet for økonomisk utvikling og nye arbeidsplasser på Grønland. Fiskeri og reker dominerer i dag i den grønlandske økonomien, og man bør for fremtiden i tillegg satse på områder som turisme og utvinning landets andre naturressurser.

Delegasjonsleder og vert for møtet, Eirik Sivertsen (A), holdt frem at befolkningen som bor i nord må se konkrete fordeler i sin hverdag dersom man starter ny virksomhet i nord knyttet til ressursutvinning. Man må ikke komme i en situasjon der man kommer sørfra, henter ut ressurser og sender dem sørover igjen.

Arne Smedal, direktør i Cefront Technologies, representerte næringslivet i panelet. Smedal minnet om hvordan Norge har benyttet kunnskap og erfaringer fra skipsfarten til å bygge ny industri i maritime næringer. Han mente at den lokale kunnskapen folk i nord har med å ferdes på havet i nord, vil være viktige erfaringer å ta med seg i utviklingen av ny maritim industri i nord.

Achim Steiner direktør i FNs miljøprogram (UNEP) og assisterende generalsekretær i FN ville ikke ta stilling til hvordan de enkelte landene forvalter sine naturressurser. Han fremholdt allikevel at verden må utvikle en grønnere økonomi for at vi skal klare å begrense den globale oppvarmingen.

Statssekretær i utenriksdepartementet Morten Høglund understrekte i sitt innlegg betydningen av internasjonalt samarbeid i nord, og den viktige rollen til Arktisk råd i denne sammenheng. I Arktisk råd møtes de åtte arktiske landene jevnlig for å løse felles utfordringer i nært samarbeid med representanter for urbefolkningen i Arktis. I tillegg er flere sentrale europeiske og asiatiske land med som observatører.

Med disse utgangspunktene loset møteleder Arne O. Holm deltakerne gjennom interessante diskusjoner og refleksjoner om utviklingen i nordområdene. 


Sist oppdatert: 19.08.2014 14:44