Gift i hverdagen

3. juni arrangeres seminaret «En giftfri hverdag» i Stortinget. Det store omfanget av hormonforstyrrende stoffer og andre skadelige kjemikalier i forbrukerprodukter er bekymringsfullt, og politikerne i Nordisk råd arbeider nå for strengere reguleringer av hverdagskjemikaliene.

Knut Storberget (A), medlem av medborger- og forbrukerutvalget i Nordisk råd.
Knut Storberget (A), medlem av medborger- og forbrukerutvalget i Nordisk råd.

− Vi ønsker å rette søkelyset mot omfanget av giftstoffer forbrukere omgir seg med til daglig, og viktigheten av mer kunnskap og strengere regulering for å sikre en mer giftfri hverdag, sier Knut Storberget, medlem av medborger- og forbrukerutvalget i Nordisk råd.

Samlet nordisk innsats nødvendig

De nordiske land er underlagt EUs kjemikalielovgivning, REACH. I tillegg til REACH er bruken av kjemikalier også underlagt flere andre EU-reguleringer.

− EUs kjemikalielovgivning innebærer at de enkelte nordiske land har en begrenset handlingsfrihet når det gjelder regulering av kjemiske stoffer, derfor har vi i Norden mye å vinne på et samlet nordisk arbeid, sier Knut Storberget.

Ny studie viser økende problem

Forbrukerrådet i Norge og Danmark har med støtte fra Nordisk råd lagt frem en ny undersøkelse av småbarnsmødre som viste skremmende høye nivåer av giftstoffer i blodet. Resultatet blir lagt frem på seminaret «En giftfri hverdag» i Stortinget 3. juni. Seminaret blir arrangert av Forbrukerrådet i Norge og Danmark med støtte fra Nordisk råd.

Program for seminaret 3. juni

Kontakt: Sølvi Brun, Stortingets internasjonale avdeling, tlf. 99647504


Sist oppdatert: 02.06.2014 16:50