Frank Bakke-Jensen (H), ordstyrer Arne O. Holm og Eirik Sivertsen (A). Foto: Bård Borch Michalsen, Nordområdesenteret.

Frank Bakke-Jensen (H), ordstyrer Arne O. Holm og Eirik Sivertsen (A). Foto: Bård Borch Michalsen, Nordområdesenteret.

Nordområdene fremdeles hete

Det er konklusjonen etter debatten «Er nordområdene like hete» under Arendalsuka 16. august. To stortingsrepresentanter, tre universitetsrektorer samt representanter fra næringsliv og Fagforbundet deltok.

Møtet ble innledet av representantene Frank Bakke-Jensen (H) og Eirik Sivertsen (A). Bakke-Jensen understreket betydningen av å satse på kunnskap og næringsutvikling, og presenterte kort hovedtrekkene i regjeringens nordområdestrategi. Sivertsen fremholdt i sin innledning betydningen av samarbeid i nord for å løse de utfordringene vi står overfor.

Rektor ved Norges Arktiske Universitet UiT, Anne Husebekk. Foto: Bård Borch Michalsen, Nordområdesenteret.
Rektor ved Norges Arktiske Universitet UiT, Anne Husebekk. Foto: Bård Borch Michalsen, Nordområdesenteret.

Begge representantene støtter sanksjonene overfor Russland, samtidig som det ble understreket hvor viktig det er at «folk til folk»-samarbeidet fortsetter. Sivertsen stilte spørsmål ved om man hadde funnet den rette balansen mellom å ha restriktive tiltak overfor Russland og samtidig videreføre naboforholdet. Sivertsen understreket videre at satsingen i nord må sees i et generasjonsperspektiv, hvor Norge må være ledende på kunnskap om nord og en pådriver i det internasjonale arktiske samarbeidet.

Rektorene ved universitetene i Tromsø, Bergen og Nordland kom i sine innlegg inn på nødvendigheten og nytten av samarbeid i nord, og hvilken rolle universitetene har for å skape kunnskap, kompetanse og arbeidsplasser i nord. Alle rektorene ville også se nærmere på hvordan man kan utvikle Universitetsstudiene på Svalbard videre, blant annet ved å inkludere flere fagområder og øke antall studenter.

Erling Kvadsheim, direktør i Norsk olje og gass og norsk representant i Arctic Economic Council. Foto: Bård Borch Michalsen, Nordområdesenteret.
Erling Kvadsheim, direktør i Norsk olje og gass og norsk representant i Arctic Economic Council. Foto: Bård Borch Michalsen, Nordområdesenteret.

Erling Kvadsheim fra Norsk olje og gass, og norsk representant i «Arctic Economic Council», kom i sitt innlegg inn på hvordan samarbeidet mellom ulike næringsaktører i Arktis kan sikre en bærekraftig utvikling av de rike naturressursene i regionen. Det nyetablerte AEC skal bidra til dette gjennom et samarbeid mellom næringsaktører, og mellom næringsliv og myndigheter. Fagforbundets representant Bente Aasjord var særlig opptatt av hvordan vi kan sikre at befolkningen i nord får ta del i den positive næringsutviklingen vi ser i regionen.

President i UArctic, Lars Kullerud, gjorde tilhørerne oppmerksom på hvor stor del av verdens naturressurser, det være seg fisk, skog, mineraler, ferskvann, olje og gass, som finnes nord i verden og hvor få folk som bor der. Dette gjør samarbeid i nord ennå viktigere enn ellers.

Arrangementet i Arendal var et samarbeid mellom Stortingets arktiske delegasjon, Nordområdesenteret, UArctic og GridArendal.


Sist oppdatert: 19.08.2015 10:00