Karl Eirik Schøtt Pedersen, direktør i Norsk olje og gass, Tara Sweeney, leder av Arctic Economic Council, Eirik Sivertsen, leder av Stortingets arktiske delegasjon og Lars Kullerud, President i UArctic. Foto: Stortinget.

Karl Eirik Schøtt Pedersen, direktør i Norsk olje og gass, Tara Sweeney, leder av Arctic Economic Council, Eirik Sivertsen, leder av Stortingets arktiske delegasjon og Lars Kullerud, President i UArctic. Foto: Stortinget.

Nytt arktisk sekretariat i Tromsø

Delegasjonsleder Eirik Sivertsen (A) deltok ved åpningen av sekretariatet til «Arctic Economic Council (AEC)» i Tromsø den 8. september 2015. 

I sitt innlegg poengterte Sivertsen betydningen av at næringslivet som opererer i Arktis tar sitt samfunnsansvar på alvor.

AEC ble opprettet i 2014 under det kanadiske formannskapet i Arktisk råd. Organisasjonen skal bedre samarbeidet mellom næringsdrivende som opererer i Arktis, men også være en samarbeidspartner til Arktisk råd om næringsutvikling i Arktis.

Miljø, mennesker og næringsliv

Det arktiske samarbeidet er i stor grad et miljøsamarbeid. De siste årene har den menneskelige dimensjonen, dvs. menneskene som bor i nord, fått en mer fremtredende rolle i samarbeidet. Nå skal også dialogen med næringslivet i nord bli bedre.

– Økonomisk utvikling er et relativt nytt samarbeidsområde innenfor Arktisk råd. Vi ser at næringslivet blir en stadig viktigere aktør, også i nord, etter hvert som Arktis blir mer tilgjengelig grunnet smeltende havis. Bedriftenes samfunnsansvar må tas på alvor, og jeg ser frem til en dialog med AEC omkring dette, sier Sivertsen.

Infrastruktur

I paneldebatten som fulgte tok Eirik Sivertsen og til orde for samarbeid med AEC innen energi, teknologiutvikling og infrastruktur.

– Utvikling av infrastruktur i Arktis vil være nødvendig for å sikre en forsvarlig utvikling i regionen. Utvikling av havner, satellittdekning i Arktis, jernbaner osv. krever store investeringer hvor jeg mener det er fornuftig at vi ser mer øst – vest over landegrensene for samarbeid, ikke bare nord – sør, påpeker Sivertsen. 

USA har formannskapet

Det er i dag Tara Sweeney fra Alaska som leder arbeidet i AEC, med nestledere fra Finland og Russland. I Norge har Norsk olje og gass vært viktige bidragsytere til å få sekretariatet i Tromsø operativt.


Sist oppdatert: 09.09.2015 14:08