Gunvor Eldegard og kolleger under IPU sesjonen i Lusaka, Zambia

Gunvor Eldegard og kolleger under IPU sesjonen i Lusaka, Zambia

Ungdom, likestilling og terror tema i Lusaka

Den interparlamentariske union (IPU) holdt sin sesjon i Lusaka, Zambia 19.–23. mars.  670 parlamentarikere fra 131 land diskuterte hvordan styrke representasjon av ungdom og kvinner. Dessverre ble terror også et aktuelt tema.

Nesten halvparten av verdens befolkning er under 30 år, men under 2 prosent av verdens parlamentarikere tilhører denne aldersgruppen.

Norge, Sverige, Finland og Equador er de eneste landene med over 10% av parlamentsmedlemmene under 35 år. Anette Trettebergstuen gikk på talerstolen for å fortelle hva vi har gjort i Norge. Hun viste til ungdomsorganisasjonenes viktige rolle for opplæring og rekruttering av fremtidige politikere.

Anette Trettebergstuen (A) taler i Lusaka
Anette Trettebergstuen (A) taler i Lusaka

– Det nytter ikke å holde store konferanser en gang i blant hvor man lar ungdom komme til orde. Unge må integreres i det daglige politiske arbeidet, sa Anette Trettebergstuen i sitt innlegg. Hun fortalte om norske tiltak som etablering av ungdomsråd og understreket viktigheten av å la ungdom slippe til og få trening og opplæring i politisk arbeid, også før stemmerettsalder.

– Men ingen ting av dette vil hjelpe hvis ikke vi etablerte politikere endrer måten vi snakker på og hvordan vi henvender oss til velgerne. Vi må kommunisere bedre og komme ut til ungdommen. Det nytter ikke å vente på at de kommer til oss, avsluttet Trettebergstuen til stor applaus.

Terror

Attentatene i Brussel kom som et sjokk på alle parlamentarikerne som var samlet i Lusaka. Det ble holdt ett minutts stillhet for ofrene, og den belgiske delegasjonen mottok kondolanser fra alle verdenshjørner. Et samlet IPU vedtok en omfattende resolusjon mot terror hvor det understrekes at man må trappe opp det internasjonale anti-terror samarbeidet betydelig. Resolusjonen inneholder 28 handlingspunkter som bl.a. omfatter tiltak mot fremmedkrigere, radikalisering, nettsider med terroristpropaganda og terrorfinansiering.

Samtidig oppfordres medlemslandene til å jobbe for å hindre radikalisering ved å bekjempe fattigdom, diskriminering, marginalisering og arbeidsløshet gjennom bl.a. å sørge for utdanning, dialog og medbestemmelse for ungdom.

Likestilling

Gunvor Eldegard (A) på talerstolen i Lusaka
Gunvor Eldegard (A) på talerstolen i Lusaka

Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard møtte for første gang i IPUs Excecutive Committee. Denne komiteen fungerer som et styre for IPU. Eldegard fikk raskt markert seg som talsperson for økt kvinneandel i komiteen og ble valgt som leder av underkomiteen Gender Partnership Group. Denne består av to kvinner og to menn og har i oppgave å foreslå tiltak for å bedre kjønnsbalansen i IPU.

Den norske IPU delegasjonen i Lusaka besto av delegasjonsleder Kenneth Svendsen (Frp), Gunvor Eldegard (A), Anette Trettebergstuen (A), Sigurd Hille (H) og Hege Haukeland Liadal (A).


Sist oppdatert: 01.04.2016 15:11