Jobber for mer likestilling i parlamentene

Kvinneandelen i parlamentene i Europa er 25.8%, mens andelen på verdensbasis er 22.8%. Det er langt igjen til politisk likestilling. Noen jobber for å endre på dette.

Gunvor Eldegard på møtet med det europeiske likestillingsinstitutt i Vilnius
Gunvor Eldegard på møtet med det europeiske likestillingsinstitutt i Vilnius

Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard er medlem av Executive Committee i Den interparlamentariske union (IPU) og leder IPUs Gender Partnership Group.

IPU har jobbet målbevisst i mange år for sakte og sikkert å øke kvinneandelen i sine medlemsparlamenter. Med 170 ulike land som medlemmer det klart at variasjonen er stor. Syv land har ingen kvinnelige parlamentsmedlemmer, mens Rwanda har 63,8%. Til sammenligning har Norge i dag 39,6% kvinnelige stortingsrepresentanter.

IPU-stater som ikke har kvinnelige parlamentsmedlemmer må møte hos Eldegard og The Gender Partnership Group for å forklare hva årsaken til dette er. Videre mister landets delegasjon til IPU et antall stemmer hvis de ikke stiller med en kvinne på møtene.

Møte med det europeiske likestillingsinstituttet

Gunvor Eldegard deltok som representant for IPU på et møte i det europeiske likestillingsinstituttet (EIGE) tirsdag 13. september i Vilnius. EIGE arbeider med å utvikle et verktøy for å måle graden av likestilling i de europeiske parlamentene.

På møtet kunne Eldegard fortelle at IPU i lengre tid har arbeidet for å øke kvinneandelen i verdens parlamenter, bl.a. gjennom en handlingsplan for likestilte parlamenter som ble enstemmig vedtatt i 2012. IPU jobber nå med et lignende prosjekt som EIGE. Videre delte hun erfaringer fra det norske politiske systemet hvor særlig partienes frivillige ordninger for å sikre nominasjon av kvinner vakte interesse.

Når det gjaldt EIGEs verktøy for måling av likestilling understreket Gunvor Eldegard at det er viktig å sette i gang en diskusjon i parlamentene, og ikke bare la en tjenestemann krysse av på et skjema. Hensikten med et slikt verktøy må være å sette i gang en prosess og involvere hele parlamentet, ikke minst menn. Undersøkelser IPU har gjort viser at det i overveldende grad er kvinner som har sørget for å jobbe frem likestilling i parlamentene.

Blant deltakerne på møtet var professor Sarah Childs som i sommer utga sin rapport om det britiske parlamentet og hva som må gjøres for å sørge for at parlamentet i større grad representerer hele befolkningen. I Underhuset er kvinneandelen på 29,6 %.


Sist oppdatert: 15.09.2016 12:48