Konferanse om Arktis i Brussel

Lederen av Stortingets arktiske delegasjon Eirik Sivertsen (A) talte om økonomisk utvikling i nordområdene på konferansen «Arctic Futures Symposium» i Brussel 17.18. november 2015.

Leder av Stortingets arktiske delegasjon Eirik Sivertsen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.
Leder av Stortingets arktiske delegasjon Eirik Sivertsen. Foto: Stortinget/Terje Heiestad.

I sitt innlegg understreket Sivertsen av vi fremover må tenke nytt når det gjelder økonomisk utvikling i Arktis.

– Vi må etablere nye partnerskap og bedre samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og lokalbefolkningen når det gjelder utvikling av næringslivet i nord. Vi trenger også nye måter å tenke på og bygge et næringsliv som handler om mer enn utvinning av naturressurser, sa Sivertsen.

Konferansen i Brussel samlet sentrale personer fra politikk og næringsliv fra Nord-Amerika og Europa for å diskutere økonomisk utvikling i Arktis.

Bilaterale møter med kommisær og Europaparlamentet

Under sitt opphold i Brussel hadde Sivertsen flere bilaterale møter. Han møtte kommisær Katainen som er ansvarlig for arbeid, vekst og økonomisk utvikling i EU-kommisjonen. Sivertsen hadde også bilaterale møter i Europaparlamentet og deltok i et panel under et frokostmøte i Europaparlamentet.

– EU er i ferd med å oppdatere sin arktiske politikk som skal presenteres i 2016. Denne vil også være viktig for Norge. Derfor må vi formidle og få forståelse for våre synspunkt på den videre utviklingen av blant annet næringslivet i nordområdene.  Vi ønsker en bærekraftig utnyttelse av de ressursene vi har i nord til gavn for lokalbefolkningen og resten av Norge og Europa, uttaler Sivertsen.

Andre tema som ble tatt opp var samarbeid omkring forskning og utdanning og miljøsamarbeid i nord.

Her kan du lese innlegget Eirik Sivertsen holdt på konferansen «Arctic Futures Symposium».


Sist oppdatert: 18.11.2015 14:23