Den norske delegasjonen bestod av Navarsete, Tybring-Gjedde og Halleraker. Foto: Stortinget.

Den norske delegasjonen bestod av Navarsete, Tybring-Gjedde og Halleraker. Foto: Stortinget.

NATO PAs økonomiske og politiske komité på reise til USA

NATO PAs økonomiske og politiske komité var 9.-13. mai på reise til Washington D.C. og Chicago. Sentrale tema var transatlantiske relasjoner og NATOs toppmøte i Warszawa til sommeren. 

30 parlamentarikere fra ulike NATO-land deltok i forrige uke på komitéreise til USA. Gruppen besøkte en rekke etablerte forskningsmiljøer, tenketanker og universiteter i Washington D.C. og Chicago, deriblant «Center for Strategic and International Studies», «Carnegie Endowment for International Peace», og «Chicago Council of Global Affairs». De hadde også frokostmøte med en rekke medlemmer av kongressen, da med kongressmedlem og NATO PA president, Michael Turner, som vertskap. I tillegg hadde de møter med det amerikanske utenriksdepartementet.

Møtene bar preg av at USA er midt i et spennende valgår som få vil spå utfallet av. Andre aktuelle tema som ble mye diskutert var BREXIT og TTIP-forhandlingene, og hvilke konsekvenser ulike scenarioer vil få for den transatlantiske relasjonen.

– Det er veldig nyttig å høre andre lands, og kanskje særlig amerikanernes, synspunkter på den aktuelle politiske situasjonen, og da særlig hva gjelder sikkerhetspolitiske aspekter og NATOs rolle og fremtid, sier Øyvind Halleraker (H), leder av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling og leder av den transatlantiske komiteen i NATO PA.

I tillegg til Halleraker bestod den norske delegasjonen av Christian Tybring-Gjedde, nestleder i underkomiteen for transatlantiske økonomiske relasjoner, og Liv Signe Navarsete, medlem av den politiske komiteen.

– Komitéreisene er en viktig arena for å utveksle tanker og synspunkter på aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger. Det er dessuten viktig for Norge å vise vår sterke tilknytning til NATO og sørge for et godt og nært samarbeid med våre allierte.


Sist oppdatert: 19.05.2016 11:07