Nordens stemme i verden

Nordens stemme i verden er det overgripende tema når Nordisk råd holder sine presidie- og utvalgsmøter i Stockholm 26. og 27. september.

Delegasjonsleder Sonja Mandt Foto: Johannes Jansson/norden.org
Delegasjonsleder Sonja Mandt Foto: Johannes Jansson/norden.org

Hvordan kan Norden få innflytelse i G20? (G20 er gruppen av 19 land med de største økonomier + EU.) Hva innebærer Sveriges kommende plass i FNs sikkerhetsråd for muligheten til å drive typisk nordiske saker internasjonalt? Hvilken rolle kan Norden spille i den globale økonomien, og hvordan kan Norden påvirke G20s agenda?

Dette er blant spørsmålene som vil bli diskutert på et fellesmøte hvor blant andre Norges ambassadør vil innlede om Nordens stemme i verden.

Ingen av de nordiske land er med direkte i G20, bare indirekte gjennom sitt EU-medlemskap.

En arbeidsgruppe er nylig etablert mellom de nordiske regjeringene og Nordisk ministerråd for å komme med forslag til hvordan Norden kan agere overfor G20.

Sonja Mandt leder Norges delegasjon til Nordisk råd og ser frem til møtene Stockholm.

– Dette er viktige spørsmål. Hver for oss er vi små i verdensmålestokk, men til sammen kan vi få innflytelse. Ved å fordype samarbeidet i Norden kan vi få en sterkere stemme utad, forklarer hun. Vi er til sammen over 25 millioner mennesker, og til sammen ville vi være verdens 12. største økonomi, legger Mandt til.

Nordisk samarbeid om klima

Tirsdag 27. september arrangerer Nordisk råds utvalg for et bærekraftig Norden en nordisk klimakonferanse i forbindelse med de nordiske møtene i Stockholm. Formålet er blant annet å diskutere de lovgivende forsamlinger i Nordens rolle i klimapolitikken, og å utveksle erfaringer om muligheter og best praksis når det gjelder klimalovgivning.


Sist oppdatert: 26.09.2016 14:54