Mottakelse hos den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannesson (til høyre). Til venstre: Svein Roald Hansen. Foto: EFTA-sekretariatet.

Mottakelse hos den islandske presidenten Guðni Th. Jóhannesson (til høyre). Til venstre: Svein Roald Hansen. Foto: EFTA-sekretariatet.

Brexit på dagsordenen i EØS-parlamentarikerkomiteen

Da EØS-parlamentarikerkomiteen møttes i Reykjavik 22.–23. mai 2017 ble brexit et viktig tema.

Samme dag som EU vedtok sitt endelige forhandlingsmandat for forhandlingene med Storbritannia, og få dager etter at EØS-rådet i Brussel møtte med EUs forhandlingsleder Michel Barnier, var det viktig for EFTA-parlamentarikerne å fortsette sin dialog med Europaparlamentet om betydningen av brexit-forhandlingene for EFTA-landene.

Møtet på Island ble ledet av Svein Roald Hansen, leder for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS.

– En vedvarende dialog med våre kolleger i Europaparlamentet om brexit er viktig for oss. Det gir mulighet til å minne om at brexit også betyr en exit for Storbritannia fra EØS og derfor har stor betydning for de tre EØS EFTA-landene. Vi understreket derfor igjen at kontinuerlig dialog og konsultasjon med våre myndigheter under forhandlingene vil være avgjørende. Nå som forhandlingene faktisk er i ferd med å starte opp bør vi følge forhandlingene tett, og vi ønsker å bruke den felles EØS-parlamentarikerkomiteen som arena for tettere dialog med Europaparlamentet og andre EU-institusjoner om akkurat dette, sier Svein Roald Hansen (A).

Til sitt neste møte i Strasbourg i november vil EØS-parlamentarikerkomiteen invitere både EUs sjefsforhandler for brexit, Michel Barnier, og Europaparlamentets brexit-talsperson Guy Verhofstadt.

Svein Roald Hansen, leder for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS, Islands president Guðni Th. Jóhannesson og Jørn Dorhmann, leder for Europaparlamentets delegasjon til EØS/EFTA. Foto: EFTA-sekretariatet.

Energi og sosialpolitikk

Andre temaer på møtet i Reykjavik inkluderte nye lovforslag fra Europakommisjonen om energi og om koordinering av velferdsytelser i EU/EØS. Siden behandlingen av disse forslagene nå er kommet godt i gang i Europaparlamentet, var det spesielt viktig å få en orientering av kolleger derfra om status i de ulike sakene.

EØS-parlamentarikerkomiteen hadde også invitert eksterne foredragsholdere på begge temaer, fra blant annet Europakommisjonen, Islands energiselskap Landsvirkjun, og advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Med tanke på EØS-relevansen i de nye forslagene både om energi og koordinering av velferdsytelser, var det viktig for EØS-parlamentarikerkomiteen å komme tidlig på banen med egne innspill samt å få ny informasjon fra EU-siden og fra eksterne eksperter.

EUs arktiske politikk

Komiteen fikk også en orientering om EUs arktiske politikk, samt en runde på siste utvikling i EØS-samarbeidet. Det siste er et fast punkt på dagsordenen, med et panel bestående av representanter fra EØS-rådet, EØS-felleskomiteen, og EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Fra Stortingets EØS EFTA-delegasjon deltok følgende representanter på møtet: Svein Roald Hansen (A), leder, Gunnar Gundersen (H), nestleder, Marianne Aasen (A), Elin Agdestein (H), Geir Toskedal (KrF), Irene Johansen (A), Sveinung Rotevatn (V), Tor André Johnsen (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), og Heikki Eidsvoll Holmås (SV).


Sist oppdatert: 29.05.2017 15:44