Stortingets EØS/EFTA-delegasjon sammen med statsråd Mæland. Foto: Stortinget.

Stortingets EØS/EFTA-delegasjon sammen med statsråd Mæland. Foto: Stortinget.

EFTA diskuterte brexit og handel

Stortingets EFTA-delegasjon møtte 21. november EFTAs handelsministre i Genève for samtaler om utviklingen i EFTAs handelsavtaler. Sett i lys av brexit og valget i USA, ble forholdet til Storbritannia og handelsdialogen med USA også sentrale temaer.

Uken før hadde EFTA-delegasjonen holdt et brexit-seminar med ulike tankesmier, og hatt møte med EØS/EFTA-ministrene i Brussel. Fra den norske regjeringen stilte statsråd Mæland på ministermøtet i Genève, og statsråd Vik Aspaker på møtet i Brussel.

– Det er nå veldig viktig for EFTA-parlamentarikerkomiteen å følge med på hva brexit, og også en ny amerikansk administrasjon vil bety for internasjonal handel, europeisk integrasjon, EFTA og EØS. Det er klart brexit vil få betydning for oss, og vi gjentok derfor budskapet vårt om at ministrene allerede nå må berede grunnen for forholdet til Storbritannia den dagen de forlater EØS. I tillegg oppfordret jeg ministrene til å ta kontakt med EU for å finne en samarbeidsform som sikrer at EØS/EFTA-landene får del i forhandlingene om Storbritannias exit fra EU og EØS, sier leder for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon Svein Roald Hansen (Ap).

– Samtidig gjelder dagens avtaler mellom Storbritannia og EFTA-landene enn så lenge. For Norge er dette EØS-avtalen. Vi er fornøyde med de tydelige signalene vi har fått fra EFTAs ministre og EU den siste uken om viktigheten av å hegne om EØS-avtalen. Dette er viktig for norsk næringsliv, og for norske borgere som jobber og studerer i EØS-området, fortsetter Gunnar Gundersen (H), nestleder i delegasjonen.

I Genève fikk EFTA-parlamentarikerkomiteen også en oppdatering om siste utvikling i EFTAs pågående handelsforhandlinger, og en presentasjon av hvilken betydning de ulike handelsavtalene har hatt for EFTAs økonomiske utvikling så langt.

Parlamentarikerkomiteen inviterte også Norges og Sveriges ambassadør til WTO for en samtale om siste utvikling i WTO, arbeidet frem mot neste WTO-ministermøte i Argentina neste år, og forholdet mellom WTO og regionale handelsavtaler. 

Fra Stortingets EØS/EFTA-delegasjon stilte følgende representanter: Svein Roald Hansen (Ap), Gunnar Gundersen (H), Marianne Aasen (Ap), Elin Agdestein (H), Geir Toskedal (KrF), Jørund Rytman (FrP), og Heikki Eidsvoll Holmås (SV).


Sist oppdatert: 22.11.2016 12:34