Lederen for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Eldbjørg Løwer, overleverte årsmeldingen til stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget

Lederen for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Eldbjørg Løwer, overleverte årsmeldingen til stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Stortinget

EOS-utvalgets årsmelding overlevert

Årsmeldingen fra EOS-utvalget for 2016 er overlevert stortingspresidenten.

Lederen for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), Eldbjørg Løwer, overleverte årsmeldingen på stortingspresident Olemic Thommessens kontor onsdag 5. april 2017.

Les årsmeldingen.

Viktig for demokratiet

– Arbeidet som gjøres av EOS-utvalget er med på å skape tillit til myndighetene. En slik tillit tar lang tid å bygge opp, men er helt avgjørende i et demokrati, sa stortingspresident Olemic Thommessen under overleveringen av EOS-utvalgets årsmelding på Stortinget 5. april 2017.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollorgan for «de hemmelige tjenester». Utvalget fører løpende kontroll med Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Kontrollen utføres særlig ved inspeksjoner av tjenestene. Utvalget behandler dessuten klager fra enkeltpersoner og organisasjoner som mener at EOS-tjenestene har begått urett mot dem.

Viktige funn

Dette er noen av funnene som omtales i årsmeldingen for 2016:

  • Utvalget har i 2016 kritisert PST for urettmessig behandling av fortrolig kommunikasjon mellom advokat-klient og lege-pasient. Utvalget har funnet ut at PST har oppbevart 38 samtaler som var fortrolige og beskyttede advokat-klientsamtaler og lege-pasientsamtaler.
  • Utvalget er stadig opptatt av saksbehandlingstid i klareringssaker, og mener at tiden fremdeles bør reduseres, selv om den i gjennomsnitt har gått ned fra 320 til 82 dager. 
  • Utvalget har i 2016 kritisert Forsvarets sikkerhetsavdelings (FSA) behandling av opplysninger om journalister i FSAs datanettverk.

Årsmeldingen vil bli overlevert til kontroll- og konstitusjonskomiteen for videre behandling. Komiteens innstilling om meldingen blir deretter debattert i stortingssalen.

Les mer om EOS-utvalget.


Sist oppdatert: 05.04.2017 15:00