Stortingets delegasjon utenfor parlamentet i Romania, med den norske ambassadøren, Tove Bruvik Westberg, og nestleder ved ambassaden, Herman Baskår. Foto: Stortinget.

Stortingets delegasjon utenfor parlamentet i Romania, med den norske ambassadøren, Tove Bruvik Westberg, og nestleder ved ambassaden, Herman Baskår. Foto: Stortinget.

Et nærmere blikk på EØS-midlene i Romania

Stortingets delegasjon til EFTA og EØS var i uke 9 i Romania for å se nærmere på hvordan Norges finansielle bidrag gjennom EØS-midlene er med på å skape økonomisk og sosial utvikling i Romania.

Se flere bilder fra besøket på Flickr. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.

For Norge er dette viktig for å sikre utjevning innad i det indre marked.

Delegasjonen besøkte prosjekter i ulike deler av Romania og innenfor områder Norge har prioritert, som justisområdet (fengselsreform), sosiale prosjekter (fattigdomsbekjempelse og bekjempelse av vold i hjemmet), og prosjekter innenfor det grønne skiftet (miljø og klima).

Delegasjonen i samtale med rumensk prosjektansvarlig for et grønn-industri prosjekt utenfor Ploiesti. Foto: Stortinget.
Delegasjonen i samtale med rumensk prosjektansvarlig for et grønt industriprosjekt utenfor Ploiesti. Foto: Stortinget.

– Vi har fått sett veldig spennende prosjekter på disse områdene, i et land som er nest største mottaker av våre bidrag gjennom EØS-ordningene. Det har vært givende og  betryggende å se at gjennomføringen skjer på en god måte og gir konkrete resultater. Vi har sett hvordan penger som Stortinget bevilger faktisk er med på å bekjempe fattigdom, bedre forholdene i rumenske fengsler, og bidra til et grønt skifte, sier leder for delegasjonen, Svein Roald Hansen.

Den inneværende perioden (2009–2014) sluttføres dette året. Samtidig forberedes nå den nye programperioden (2014–2021). Rammeavtalen med Romania for den nye perioden er allerede på plass, som ett av de første landene.

– Tidspunktet for besøket var spesielt godt siden mange av prosjektene i den inneværende perioden nå er avsluttet. Vi fikk derfor et meget godt og realistisk inntrykk av hva de ulike prosjektene faktiske har oppnådd, og hva planene er for den nye perioden, sier Svein Roald Hansen.

Hele delegasjonen på besøk hos Frelsesarmeens prosjekt i Ploiesti, med rumenske og norske prosjektpartnere. Foto: Stortinget.
Hele delegasjonen på besøk hos Frelsesarmeens prosjekt i Ploiesti, med rumenske og norske prosjektpartnere. Foto: Stortinget.

Viktigheten av partnerskap og kontroll

Norge har som krav at aktører i mottakerlandene som søker om norske midler må jobbe med partnere i Norge gjennom hele prosjektperioden. De norske midlene skiller seg med dette ut fra andre midler på en meget positiv måte.

– Denne uken har vist veldig tydelig at kravet om norske partnere er viktig for at prosjektene lykkes. Andre elementer, som at prosjektene får midlene fra starten av og ikke først når de er avsluttet og effektivt byråkrati, er også viktig. Vårt klare inntrykk er at det er det tette partnerskapet mellom norske og rumenske aktørene som er en suksessfaktor. Vi så dette med egne øyne i byen Ploiesti hvor Frelsesarmeen, med aktiv prosjektledelse fra Norge, på kort tid har bygget opp et imponerende prosjekt mot fattigdomsbekjempelse, sier Svein Roald Hansen.

– Samtidig har vi under hele besøket understreket behovet for effektiv kontroll. Med mer enn 900 prosjekter bare i Romania er dette viktig. Vi sitter med et inntrykk av at de norske midlene brukes på en god måte, men det er viktig å opprettholde fokus på god og jevn oppfølging fra Oslo og Brussel. Dette er også viktig for å sikre at prosjektene blir bærekraftige og over tid kan fortsette uten hjelp fra Norge. Med så store bevilgninger fra Stortinget er dette spesielt viktig for oss, sier Gunnar Gundersen, nestleder i delegasjonen.

Møter i parlamentet

I møte med europakomiteen i det rumenske parlamentet. Foto: Stortinget.
I møte med europakomiteen i det rumenske parlamentet. Foto: Stortinget.

Delegasjonen hadde også møter med kolleger i det rumenske parlamentet. Dette var en oppfølging av en invitasjon til Stortinget fra europakomiteen i det rumenske parlamentet.

– Utover bilaterale forhold som EØS-midlene og handel, ga dette møtet en mulighet til å diskutere europapolitikk litt bredere og høre hva rumenske parlamentarikere tenker om den utviklingen vi nå ser i Europa og globalt. For EØS EFTA-delegasjonen var det viktig å understreke viktigheten av det indre marked også for Norge og ta til orde mot proteksjonisme, populisme og korrupsjon. Dette er avgjørende hvis vi skal fortsette å nyte godt av et åpent marked tuftet på grunnprinsipper som fri bevegelse, avslutter Svein Roald Hansen.

Følgende representanter var med på besøket: Svein Roald Hansen (A), Gunnar Gundersen (H), Marianne Aasen (A), Geir Toskedal (KrF), og Hans Andreas Limi (FrP).

Stortingets delegasjon til EFTA og EØS


Sist oppdatert: 03.03.2017 09:35