Handel og brexit på agendaen i Brussel

22. mars ledet Svein Roald Hansen (A) EFTA-parlamentarikerkomiteen i møte med EUs handelskommissær Cecilia Malmström i Brussel.

Cecilia Malmström og Svein Roald Hansen. Foto: EFTA-sekretariatet.
Cecilia Malmström og Svein Roald Hansen. Foto: EFTA-sekretariatet.

På dagsordenen sto utfordringer og nye muligheter i verdenshandelen etter at USA nå staker ut en ny og mer proteksjonistisk kurs, Kina signaliserer økt støtte til WTO, og Storbritannia starter sine exit-forhandlinger med EU. Hva alt dette vil bety for EUs rolle globalt, for utviklingen i Asia og Stillehavet, og ikke minst for EFTA som handelsblokk blir sentrale spørsmål i tiden fremover.

Malmström møtte også EFTA-komiteen i fjor. Med tanke på at EU er en så viktig samarbeidspartner for EFTA-landene innenfor WTO, og at EFTA som blokk ofte følger tett på EUs bilaterale handelsprosesser, er slike møter med EUs viktigste beslutningstagere viktige for EFTA-parlamentarikerkomiteen. I tillegg til handelskommissæren, møtte komiteen også leder for Europaparlamentets internasjonale handelskomite, Bernd Lange, for å få bedre innsikt i hvordan Europaparlamentet jobber med nettopp disse spørsmålene.

Brexit ble en naturlig del av dialogen både med Malmström og Lange. Utover dette inviterte EFTA-komiteen to kolleger i Europaparlamentet, britiske Catherine Stihler, MEP for den sosialdemokratiske gruppen (S&D), og britiske Ian Duncan, MEP for gruppen for de europeiske konservative og reformister (ECR). De ga sine respektive syn på, og forventninger til de oppkommende brexit-forhandlingene.

Fra EFTA-komiteens ståsted ble EØS-relevansen i mye av det som det nå skal forhandles om understreket. EFTA-komiteen fikk også en orientering av EFTA-sekretariatet om hvordan EFTA-landene nå analyserer utviklingen som finner sted.

Utover møtene med EUs beslutningstagere, inviterte EFTA-komiteen også representanter fra ulike tankesmier, både på utviklingen i verdenshandelen og på brexit. Dagen før EFTA-møtet hadde den norske delegasjonen også egne møter i Brussel, blant annet med EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Fra delegasjonen deltok følgende representanter: Svein Roald Hansen (A), leder, Gunnar Gundersen (H), nestleder, Marianne Aasen (A), Elin Agdestein (H), Geir Toskedal (KrF), Sveinung Rotevatn (V), og Irene Johansen (A).

Stortingets delegasjon til EFTA og EØS.


Sist oppdatert: 27.03.2017 15:07