Delegasjonen besøker Delaware Valley Intelligence Center. F.v.: Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete, Øyvind Halleraker og Ingunn Foss. Foto: Stortinget.

Delegasjonen besøker Delaware Valley Intelligence Center. F.v.: Christian Tybring-Gjedde, Liv Signe Navarsete, Øyvind Halleraker og Ingunn Foss. Foto: Stortinget.

NATO PA drøftet sikkerhet i en brytningstid

Stortinget deltok da NATOs parlamentarikerforsamling arrangerte studiereise til Philadelphia, Carlisle og Washington D.C. 17.–22. september for å gi innsikt i en rekke sikkerhetsspørsmål.

Fra Stortingets delegasjon til forsamlingen deltok Øyvind Halleraker (H), Ingunn Foss (H), Christian Tybring-Gjedde (FrP) og Liv Signe Navarsete (Sp).

Første punkt på det tettpakkede programmet var et seminar hos det velrennomerte Foreign Policy Research Institute (FPRI) i Philadelphia. Arrangementet foregikk i det ærverdige bygget Union League, med røtter fra Abraham Lincolns periode som president. Tema for dagen var aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringer, bl.a. konflikter i Midtøsten og Øst-Asia og forholdet til Russland. Konflikten i Syria og Nord-Koreas nylige prøvesprengninger og rakettoppskytninger ble behørig dekket.

– Forskerne forsøkte blant annet å beskrive hva som er Trump-administrasjonens utenrikspolitiske doktrine og om en slik doktrine i det hele tatt eksisterer. Vi fikk mange nyttige og klargjørende innspill, uten at det nødvendigvis ble noen klare konklusjoner, sier delegasjonsleder Øyvind Halleraker.

Besøk på U.S. Army War College

Delegasjonsleder Øyvind Halleraker holder innledning ved Strategic Studies Institute på U.S. Army War College. Foto: Stortinget.
Delegasjonsleder Øyvind Halleraker holder innledning ved Strategic Studies Institute på U.S. Army War College. Foto: Stortinget.

I Philadelphia fikk forsamlingen også en orientering og omvisning av etterretningsavdelingen hos Philadelphia-politiet, som de siste årene har gjort store anstrengelser rettet mot å samle all politietterretning i én organisasjon.  

Torsdag 21. september deltok delegasjonen på foredrag og debatter i regi av Strategic Studies Institute ved US Army War College i Carlisle. Også her var sikkerhetsutfordringer i Midtøsten og Asia og forholdet til Russland tema. Skolen er av de fleste regnet for å holde en svært høy akademisk kvalitet.  

– Forskerne hadde interessante synspunkter på de mange konfliktene i Midtøsten, særlig i lys av at USA blir stadig mindre avhengig av regionens olje- og gassforekomster, sier Halleraker.

– Det er alltid nyttig å komme nært på fremtredende amerikanske tenketanker som med sine analyser bidrar til å legge premissene for amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk, legger han til.

Avslutning på ambassaden

Den siste kvelden i USA ble delegasjonsmedlemmene mottatt av Norges ambassadør til USA, Kåre Aas, til en arbeidsmiddag i ambassadørens residens i Washington D.C.

– Aas og hans nærmeste medarbeidere orienterte delegasjonen om ambassadens perspektiv på den politiske utviklingen i USA og implikasjonene denne har for Norge. Med gode diskusjoner og hyggelig samvær ble dette et høydepunkt, sier Halleraker. 


Sist oppdatert: 26.09.2017 14:40