Stortingspresident Olemic Thommessen og den kinesiske presidenten, Xi Jinping. Foto: NPC (Folkekongressen)/Bi Nan.

Stortingspresident Olemic Thommessen og den kinesiske presidenten, Xi Jinping. Foto: NPC (Folkekongressen)/Bi Nan.

Møtte Kinas president

Politiske møter på høyt nivå har preget de nordiske og baltiske parlamentspresidentenes besøk til Kina.

Stortingspresident Olemic Thommessen er på offisielt besøk til Kina sammen med sine nordiske og baltiske kolleger (NB8).

I løpet av de første tre dagene har parlamentspresidentene hatt møter med blant andre formannen i Folkekongressens faste komité, Zhang Dejiang (parlamentspresidentenes motpart), leder av utenrikskomiteen, Fu Ying, og statsråd for utenrikssaker, Yang Jiechi, som rangerer over utenriksministeren i Kina.

Leder av utenrikskomiteen i Folkekongressen, Fu Ying, ledet møtet med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene i Folkekongressen. En rekke andre komitéledere deltok også. Foto: Stortinget.

Møtte president Xi

I tillegg fikk de syv parlamentspresidentene onsdag 10. januar møte Kinas president, Xi Jinping.

President Xi trakk blant annet frem betydningen av samarbeid mellom parlamenter for å øke forståelse og kunnskap om ulike regioner i verden, og at det er med på å legge grunnlag for utvikling.

I møtet med presidenten brukte Thommessen anledningen til å snakke om betydningen av å respektere internasjonale spilleregler og betydningen av felles innsats for å løse miljøutfordringer. Thommessen omtalte også ambisjonen om et tettere samarbeid om vintersport mellom Norge og Kina frem mot vinter-OL i Beijing i 2022.

Parlamentspresidenter fra de nordiske og baltiske parlamenter i samtale med president Xi Jinping. Foto: NPC (Folkekongressen)/Bi Nan.

Utvikling, fattigdom og samarbeid

Kinesiske politikere har i møter med de nordiske og baltiske parlamentspresidentene vektlagt den økonomiske utviklingen i Kina, bekjempelsen av fattigdom og utvikling av infrastruktur langs silkeveien for å legge til rette for handel og internasjonalt samarbeid.

Thommessen har på sin side vektlagt betydningen av Kinas konstruktive rolle internasjonalt, ikke minst innen grønn økonomi og klimaspørsmål. Han har også påpekt behovet for å følge internasjonale spilleregler og folkeretten.

– I møtene har jeg for øvrig gjort rede for grunnleggende trekk ved det norske parlamentariske demokratiet. I den forbindelse har jeg blant annet vist til at menneskerettigheter er innlemmet i den norske grunnloven, sier Thommessen.

Etter møtet med president Xi Jinping reiser delegasjonen videre til området Chengdu i Sichuan-provinsen for møter med blant annet ledere fra en rekke vestlige kinesiske provinser.

Det offisielle besøket til Kina er koordinert av den finske parlamentspresdienten Maria Lohela, og varer fra 7. til 12 januar.


Sist oppdatert: 10.01.2018 17:37