Liv Signe Navarsete, Rigmor Aasrud og Sverre Myrli under plenumssesjonen mandag 9. oktober. Foto: Stortinget.

Liv Signe Navarsete, Rigmor Aasrud og Sverre Myrli under plenumssesjonen mandag 9. oktober. Foto: Stortinget.

NATO PA holdt årlig sesjon i Bucuresti

NATOs rolle i nord og desinformasjon og byrdefordeling mellom USA og Europa var blant temaene da NATOs parlamentarikerforsamling holdt sin årlige sesjon i Bucuresti 6.–9. oktober. 

Fra Stortinget deltok Sverre Myrli (A), Rigmor Aasrud (A) og Liv Signe Navarsete (Sp).

NATO PAs årlige sesjon, også kalt «høstsesjonen», er forsamlingens viktigste årlige arrangement. Under sesjonen vedtas en rekke rapporter og resolusjoner, og det gjøres valg til lederverv i forsamlingen. Romania var vertskap for årets sesjon, som ble holdt i det enorme parlamentspalasset i hovedstaden Bucuresti.

NATOs rolle i nordområdene var tema

Jens Stoltenberg taler til forsamlingen mandag 9. oktober. Foto: Stortinget.
Jens Stoltenberg taler til forsamlingen mandag 9. oktober. Foto: Stortinget.

En rapport om NATOs rolle i nordområdene var et sentralt tema for den norske delegasjonen. Rapporten peker på at klimaendringer, Russlands økte militære kapasiteter og Kinas økende interesse for nordområdene gjør det nødvendig for NATO å vie regionen økt oppmerksomhet.

Liv Signe Navarsete representerte den norske delegasjonen i diskusjonen om temaet.

– Det viktigste temaet for Arktis-rapporten var hvilken rolle NATO-alliansen skal ha på sin nordlige flanke i tiden fremover. Det er svært viktig for Norge, som i realiteten er NATO i nord, at alliansen engasjerer seg i nordområdene. Samtidig må norske myndigheter ha en tung stemme i debatten om hvordan det skal skje, og i hvilken geografisk utstrekning. Den norske delegasjonen var derfor aktiv i drøftingen av Arktis-rapporten og fikk på plass formuleringer som er i tråd med både nasjonale prioriteringer og et styrket fokus fra alliansen, sier Navarsete.

– Involvering fra våre allierte i NATO er noe vi ønsker. Samtidig er det viktig for Norge å fortsette vårt samarbeid med Russland i nord, ikke minst knyttet til søk og redning, forvaltning av naturressurser og folk-til-folk-samarbeid. Denne balansegangen har vi klart gjennom skiftende tider, og den skal vi holde fast ved, legger hun til.

Anbefalinger til NATO

Under plenumssesjonen mandag 9. oktober ble åtte resolusjoner vedtatt. Her gir forsamlingen anbefalinger til NATO om hva alliansen bør være opptatt av, og om hva den bør foreta seg.

Årets resolusjoner handlet om desinformasjon, stabilitet i svartehavsregionen, støtte til afghanske sikkerhetsstyrker, samarbeid mellom EU og NATO, tilstanden i europeisk forsvarsindustri, sikkerhetspolitiske utfordringer fra sør, byrdefordeling mellom USA og Europa og hvordan opprettholde den teknologiske standarden til NATOs militære styrker.

– Forholdet til Russland preger forsamlingens arbeid. Den nye administrasjonen i USA og deres prioriteringer fremover er også et sentralt samtaletema. Det er også bra at NATO PA viser større interesse for å diskutere nordområdene. Dette er noe vi har jobbet for lenge, sier fungerende delegasjonsleder Sverre Myrli.

Besøk av Stoltenberg

Under plenumssesjonen fikk forsamlingen besøk av Romanias president Klaus Iohannis og av NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Stoltenberg holdt et engasjert innlegg før han svarte på spørsmål fra forsamlingen.

Generalsekretæren understreket at de nasjonale parlamentene er nøkkelen til et velfungerende NATO, ettersom det er de som avgjør de samlede bevilgningene til alliansens væpnede styrker.

Under Wales-toppmøtet i 2014 vedtok NATOs regjeringssjefer at medlemslandene skal jobbe mot å bruke 2 prosent av sitt brutto nasjonalprodukt på forsvar. Stoltenberg pekte også at selv om dette målet ennå ikke er nådd, har forsvarsbudsjettene i NATO jevnt over vært økende de siste tre årene.

– Jeg synes Stoltenberg ga en god gjennomgang av de utfordringene som NATO står overfor i en urolig verden. Han svarte også på mange forskjellige og krevende spørsmål fra deltagerne på en enkel, forståelig og avslepen måte, slik vi kjenner ham fra norsk politikk, sier Rigmor Aasrud.

Ny delegasjon på trappene

For Sverre Myrli og Rigmor Aasrud var sesjonen i Bucuresti siste gang de representerte Stortinget i NATO PA. I forbindelse med konstitueringen av nytt storting velges en ny delegasjon til forsamlingen om kort tid. Myrli har vært medlem av NATO PA i 12 år, og gikk av som forsamlingens visepresident under høstsesjonen.

– I NATO er det regjeringene som møtes, mens NATO PA er parlamentenes organ. At parlamentarikere møtes for å diskutere forsvars- og sikkerhetspolitikk er svært viktig. Så har det selvsagt vært ekstra interessant de siste tre årene med norsk generalsekretær i NATO. Jens Stoltenberg er samlende og respektert, sier Myrli.

– I mine 12 år i NATO PA har Albania, Kroatia og Montenegro blitt NATO-medlemmer. Det har vært interessant å få være med på dette. Historien har lært oss at det er viktig å bidra til fred og stabilitet på Balkan, legger han til.


Sist oppdatert: 13.10.2017 14:17