Nordiske flagg på Løvebakken. Foto: Stortinget.

Nordiske flagg på Løvebakken. Foto: Stortinget.

Nordens dag

Stortinget markerte Nordens dag 23. mars med å flagge med de nordiske flaggene på Løvebakken.

Stortinget har presidentskapet i Nordisk råd i 2018. I sitt presidentprogram har Stortingets delegasjon  satt fokus på «Et bærekraftig og trygt Norden», med satsningsområdene:

  • Helseteknologi og pasientsikkerhet
  • Utdanning, inkludering og mobilitet
  • Miljø og sikkerhet til havs
  • Forsvar og sikkerhet

Som en viktig del av programmet ønsker Stortingets delegasjonsmedlemmer å rette oppmerksomheten mot bekjempelse av antibiotikaresistens.

I 2017 la Nordisk råd frem en hvitbok (forslag til tiltak) for de nordiske ministrene, med 12 konkrete forslag i kampen mot antibiotikaresistens.

22. mars ble oppfølgingen av forslagene diskutert under en engasjert politisk dialog mellom representanter fra Nordisk råd under ledelse av Bente Stein Mathisen og de nordiske helseministrene i Uppsala.

Lars Tysklind (Lib.), Bente Stein Mathisen (H) og den svenske sosialtjenesteminister Annika Strandhäll (S). Foto: Stortinget.
Lars Tysklind (Lib.), Bente Stein Mathisen (H) og den svenske sosialtjenesteminister Annika Strandhäll (S). Foto: Stortinget.

Flere av hvitbokens forslag er fremdeles til vurdering i en ekspertgruppe underlagt ministerrådet, mens noen av forslagene i hvitboken er det satt av midler til, for eksempel folkeopplysningskampanjer for å bevisstgjøre befolkningen om farene ved overdreven bruk av antibiotika.

Bente Stein Mathisen løftet i sitt innlegg opp viktigheten av det forebyggende arbeidet, og at de nordiske regjeringene i fellesskap også må bidra til å utvikle nye medisiner og vaksiner.

Det var stor enighet om at Norden har en viktig rolle å spille som pådriver i kampen mot antibiotikaresistens, både internasjonalt og globalt.

Ministrene merket seg Nordisk råds sterke ønske om en fellesnordisk handlingsplan mot antibiotikaresistens, og foreslo å komme med en skriftlig redegjørelse om ett års tid på arbeidet som gjøres og hvilke milepæler som er nådd.

I Nordisk råds norske formannskapsprogram er antibiotikaresistens og oppfølgingen av Nordisk råds hvitbok et prioritert arbeid.

Sammen med Europaparlamentet skal Nordisk råd arrangere et seminar i Brussel 25. april, der nordiske tiltak og erfaringer i arbeidet mot antibiotikaresistens vil være tema.


Sist oppdatert: 18.06.2018 11:58